ALERTA FISCALA – Lege 153/2020

 In Noutati fiscale

Lege 153/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru completarea Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități

Legea 153/2020 intra in vigoare incepand cu data de 27.07.2020 cu exceptia anumitor prevederi care se aplica incepand cu luna august 2020.

Impozit profit

Contribuabilii care achizitioneaza aparate de marcat electronice fiscale scad costul lor de achizitie din impozitul pe profit datorat pentru trimestrul in care au fost puse in functiune, in cazul in care acestia datoreaza impozit pe profit trimestrial, sau din impozitul pe profit anual, in cazul contribuabililor care aplica sistemul anual de declarare si plata a impozitului pe profit (se aplica incepand cu luna august 2020).

Sumele care nu sunt scazute din impozitul pe profit se reporteaza in urmatorii 7 ani consecutivi. Recuperarea acestor sume se va efectua in ordinea inregistrarii acestora, in aceleasi conditii, la fiecare termen de plata a impozitului pe profit (se aplica incepand cu luna august 2020).

Cheltuielile reprezentand costul de achizitie al aparatelor de marcat electronice fiscale sunt nedeductibile la calculul impozitului pe profit (se aplica incepand cu luna august 2020).

In vederea calcularii impozitului pe profit pentru anul 2020, contribuabilii scad din impozitul pe profit si costul de achizitie al aparatelor de marcat electronice fiscale cu jurnal electronic, achizitionate si puse in functiune in anul 2018, in anul 2019, precum si al celor puse in functiune in anul 2020 inaintea datei de 27 iulie 2020, cu conditia ca la data achizitiei respectivelor aparate de marcat electronice fiscale contribuabilii sa fi fost platitori de impozit pe profit, indiferent de sistemul de declarare si plata. Sumele care nu sunt scazute din impozitul pe profit, potrivit prevederilor prezentului alineat, se reporteaza in urmatorii 7 ani consecutivi. Recuperarea acestor sume se va efectua in aceleasi conditii, la fiecare termen de plata a impozitului pe profit.

Costul de achizitie al aparatelor de marcat electronice fiscale achizitionate si puse in functiune in anul 2018, in anul 2019, precum si al celor puse in functiune in anul 2020 inainte de 27 iulie 2020 va reprezenta sume asimilate cheltuielilor nedeductibile la calculul impozitului pe profit, dar care se scad din impozitul pe profit al anului 2020.

Impozit pe veniturile microintreprinderilor

Valoarea de achizitie a aparatelor de marcat nu se mai deduce din baza impozabila (se aplica incepand cu luna august 2020).

Microintreprinderile care achizitioneaza aparate de marcat electronice fiscale cu jurnal electronic, scad costul de achizitie aferent lor din impozitul pe veniturile microintreprinderilor in trimestrul in care au fost puse in functiune, in limita impozitului pe veniturile microintreprinderilor datorat pentru trimestrul respectiv (se aplica incepand cu luna august 2020).

Sumele care nu sunt scazute din impozitul datorat pe veniturile microintreprinderilor se reporteaza in trimestrele urmatoare, pe o perioada de 28 de trimestre consecutive. Scaderea acestor sume din impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat se efectueaza in ordinea inregistrarii acestora, in aceleasi conditii, la fiecare termen de plata a impozitului pe veniturile microintreprinderilor.

Pentru determinarea impozitului aferent trimestrului 4 al anului 2020, contribuabilii care datoreaza impozit pe veniturile microintreprinderilor scad din impozitul pe veniturile microintreprinderilor si costul de achizitie al aparatelor de marcat electronice fiscale cu jurnal electronic, achizitionate si puse in functiune in anul 2018, in anul 2019, precum si al celor puse in functiune in anul 2020 inainte de 27 iulie 2020, cu conditia ca la data achizitiei respectivelor aparate de marcat electronice fiscale contribuabilii sa fi fost platitori de impozit pe veniturile microintreprinderilor. Sumele care nu sunt scazute din impozitul pe veniturile microintreprinderilor, potrivit prevederilor prezentului alineat, se reporteaza in urmatoarele 28 de trimestre consecutive. Recuperarea acestor sume se va efectua la fiecare termen de plata a impozitului pe veniturile microintreprinderilor.

Costul de achizitie al aparatelor de marcat electronice fiscale achizitionate si puse in functiune in anul 2018, in anul 2019, precum si al celor puse in functiune in anul 2020 inainte de 27 iulie 2020 se va adauga la baza impozabila pentru trimestrul 4 al anului 2020, dar se scade din impozitul pe veniturile microintreprinderilor determinat in trimestrul respectiv.

Impozit pe venit – persoane fizice care obtin venituri din activitati independente si din drepturi de proprietate intelectuala

Venitul net anual impozabil se determina prin insumarea tuturor veniturilor nete anuale, recalculate (prin deducerea pierderilor fiscale reportate), din care se deduce contributia de asigurari sociale datorata potrivit prevederilor titlului V – Contributii sociale obligatorii si la care se adauga costul de achizitie al aparatelor de marcat electronice fiscale cu jurnal electronic, puse in functiune in anul respectiv. (se aplica incepand cu luna august 2020)
Pentru stabilirea impozitului anual datorat, din suma determinata prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net / castigului net anual impozabil , se deduce costul de achizitie al aparatelor de marcat electronice fiscale. (se aplica incepand cu luna august 2020)

Impozit specific

Contribuabilii obligati la plata impozitului specific care achizitioneaza aparate de marcat electronice fiscale cu jurnal electronic, scad costul de achizitie aferent lor din impozitul specific in anul in care au fost puse in functiune, in limita impozitului specific datorat pentru anul respectiv. Sumele care nu sunt scazute din impozitul specific se reporteaza in anul urmator, pe o perioada de 7 ani consecutivi.

Recent Posts