Facilitati fiscale – categorii

 In Noutati fiscale

A fost publicata Ordonanta de Urgenta nr. 44 din 21 octombrie 2015 privind acordarea unor facilitati fiscale

Facilitatea fiscala acordata:

Contribuabilii persoane juridice sau persoane fizice ce inregistreaza impozite si taxe datorate la bugetul general consolidat restante la data de 30 septembrie 2015 pot beneficia de anularea penalitatilor de intarziere si a unei cote de 54.2% din dobanzile de intarziere in anumite conditii. Pot beneficia de anulare si contribuabilii care au esalonari la plata aferente unor obligatii restante déjà aprobate, daca respecta conditiile din ordonanta si conditiile corelative de esalonare la plata.

Conditiile principale pentru a beneficia de scutire:

  • toate debitele principale restante la data de 30 septembrie 2015 se sting până la data de 31 martie 2016;
  • diferența de dobândă de întârziere în cotă de 45,8% se stinge până la data de 30 iunie 2016;
  • toate impozitele și taxele cu scadență în perioada 1 octombrie 2015 – 31 martie 2016 sunt achitate conform legii, analiza făcându-se inclusiv la data depunerii cererii;
  • contribuabilul are depuse la organul fiscal toate declarațiile fiscale;
  • contribuabilul depune cererea de anulare a acestor accesorii până la data de 30 iunie 2016.

Cum se poate beneficia de acordarea scutirii:

  • Cererea de anulare poate fi depusă până la data de 30 iunie 2016 inclusiv, sub sancțiunea decăderii. Depunerea ulterioară acestui termen este considerată tardivă iar contribuabilul nu poate beneficia de aceste facilitate.

Puteti consulta un model al Cererii de anulare a accesoriilor: Cerere anulare accesorii fiscale

De asemenea, se poate beneficia de acordarea facilitatii fiscale si pentru penalitatile de intarziere si o cota de 54.2% din dobanzi, aferente obligatiilor de plata principale cu termene pana la 30 septembrie 2015, inclusiv, si stinse pana la aceasta data, respective anularea acestora daca sunt indeplinite conditiile:

  1. penalităţile de întârziere şi dobânzile ce pot forma obiectul anulării sunt datorate şi nestinse la 30 septembrie 2015, inclusiv;
  2. o cotă de 45,8% din dobânzile aferente obligaţiilor de plată principale cu termene de plată anterioare datei de 30 septembrie 2015 şi stinse până la această dată se stinge prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de 31 martie 2016, inclusiv.
  3. contribuabilul depune cererea de anulare pana la 30 iunie 2016
Recent Posts