Amnistie fiscala – Ordonanta 6/2019

 In Noutati fiscale

Ordonanta de urgenta 6/2019 prevede masuri de restructurare a obligatiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018, in cazul debitorilor care au datorii in cuantum sau egal cu suma de un milion de lei si posibilitatea de anulare a unor obligatii accesorii.

1. Masuri de restructurare a obligatiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 pentru debitorii care au datorii mai mari de un milion de lei

Pentru a beneficia de restructurarea obligatiilor bugetare, debitorul trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

 • sa nu indeplineasca conditiile pentru a beneficia de esalonarea la plata reglementata de Codul de procedura fiscala;
 • sa prezinte un plan de restructurare si un test al creditorului privat prudent, intocmite de un expert independent;
 • sa nu se afle in procedura de insolventa;
 • sa nu fi fost dizolvat;
 • sa aiba depuse toate declaratiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, la data eliberarii certificatului de atestare fiscala sau sa le depuna intr-un termen de maximum 10 zile de la solicitarea organului fiscal;
 • sa indeplineasca testul creditorului privat prudent;
Masurile de restructurare se aplica pentru urmatoarele obligatii fiscale:
 • obligatii bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018, inclusiv cele stabilite prin decizii de impunere comunicate ulterior acestei date, de un milion de lei sau mai mari si neachitate pana la data emiterii certificatului de atestare fiscala, precum si accesoriile aferente acestora;
 • obligatii bugetare principale sau accesorii stabilite de alte organe decat organele fiscale, transmise spre recuperare organelor fiscale dupa data de 1 ianuarie 2019;
 • amenzile de orice fel, transmise spre recuperare organelor fiscale dupa data de 1 ianuarie 2019;
Masurile de restructurare a obligatiilor bugetare care pot fi propuse prin planul de restructurare sunt:
 • inlesniri la plata obligatiilor bugetare, adica plata esalonata a obligatiilor bugetare principale, precum si amanarea la plata a accesoriilor si/sau a unei cote de pana la 50% din obligatiile bugetare principale, in vederea anularii, daca se respecta masurile din planul de restructurare;
 • conversia in actiuni a obligatiilor bugetare principale, pentru debitorii la care statul este actionar integral sau majoritar;
 • stingerea obligatiilor bugetare principale prin darea in plata a unor bunuri imobile ale debitorului;
 • anularea unor obligatii bugetare principale;
Pasii ce trebuie urmati pentru a beneficia de restructurarea obligatiilor bugetare sunt:
 • notificarea organului fiscal cu privire la restructurarea obligatiilor bugetare pana la data de 30 septembrie 2019;
 • intocmirea planului de restructurare si testul creditorului privat prudent de catre un expert independent;
 • organul fiscal competent verifica daca debitorul si-a indeplinit obligatiile declarative potrivit vectorului fiscal si elibereaza din oficiu certificatul de atestare fiscala cu toate obligatiile datorate. Acest certificat este comunicat debitorului.
 • obligatiile bugetare care fac obiectul restructurarii se marcheaza in evidenta pe platitor;
 • debitorul stinge obligatiile bugetare scadente in perioada cuprinsa intre 1 ianuarie 2019 si data depunerii solicitarii de restructurare, obligatiile bugetare principale si accesorii reprezentand ajutor de stat de recuperat inscrise in certificatul de atestare fiscala, obligatiile bugetare stabilite de alte organe decat organele fiscale;
 • debitorul depune solicitarea de restructurare a obligatiilor bugetare impreuna cu planul de restructurare si testul creditorului privat prudent;
 • comunicarea deciziei de aprobare sau de respingere a solicitarii de restructurare a obligatiilor bugetare;
 • in primul an al inlesnirii la plata – debitorul trebuie sa achite obligatiile bugetare scadente in perioada cuprinsa intre data depunerii solicitarii de restructurare si data comunicarii deciziei  de inlesnire la plata;
 • in al doilea an al inlesnirii la plata  – debitorul trebuie sa achite cel putin 10% din cuantumul obligatiilor bugetare care fac obiectul inlesnirii la plata;
 • din al treilea an si pana la finalizarea inlesnirii la plata (inlesnirea la plata nu poate depasi 7 ani), debitorul trebuie sa achite restul obligatiilor bugetare care fac obiectul inlesnirii la plata;

Daca debitorii doresc anularea unui procent din obligatiile bugetare principale restante la 31 decembrie 2018, trebuie sa achite urmatorul procent pana la data depunerii solicitarii de restructurare:

 • 5% din valoarea obligatiilor bugetare care fac obiectul inlesnirii la plata pentru a beneficia de anularea a unui cuantum de maximum 30% din valoarea totala a obligatiilor restante;
 • 10% din valoarea obligatiilor bugetare care fac obiectul inlesnirii la plata pentru a beneficia de anularea a unui procent cuprins intre 30%-40% din valoarea totala a obligatiilor restante;
 • 15% din valoarea obligatiilor bugetare care fac obiectul inlesnirii la plata pentru a beneficia de anularea a unui procent cuprins intre 40%-50% din valoarea totala a obligatiilor restante;

Obligatiile de plata restante se anuleaza doar la finalizarea planului de restructurare, din  acest motiv trebuie indeplinite toate conditiile prevazute de Ordonanta 6/2019, si trebuie, de asemenea, sa fie respectate termenele de plata din garficul de plata stabilit prin decizia de aprobare.

Procedura de aplicare se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice, in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a Ordonantei 6/2019 (8 august 2019) – Ordin 2810/2019 din 26 august 2019.

2. Anularea accesoriilor

Aceasta facilitate consta in posibilitatea anularii obligatiilor accesorii aferente obligatiilor bugetare principale sub 1 milion de lei, restante la 31 decembrie 2018, obligatii administrate de organul fiscal central. Se adreseaza persoanelor juridice, fizice sau entitati fara personalitate juridica.

Pot beneficia de aceste prevederi si debitorii – persoane fizice sau entitati fara personalitate juridica, unitati administrative teritoriale sau subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului Bucuresti ori institutii publice – care au obligatii bugetare principale restante la 31 decembrie 2018, de un milion de lei sau mai mari.

Anularea dobanzilor, penalitatilor si a tuturor accesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale datorate bugetului general consolidat, restante la 31 decembrie 2018 inclusiv, se realizeaza daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

 • toate obligatiile bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 inclusiv, administrate de organul fiscal central, sunt achitate pana la 15 decembrie 2019 inclusiv;
 • toate obligatiile bugetare principale si accesorii administrate de organul fiscal central cu termene de plata cuprinse intre 1 ianuarie 2019 si 15 decembrie 2019, sunt stinse pana la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor;
 • debitorul are toate declaratiile fiscale depuse, conform vectorului fiscal, pana la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor;
 • debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor pana la data de 15 decembrie 2019 inclusiv;
Pasii ce trebuie urmati pentru a beneficia de anularea accesoriilor sunt:
 • notificarea organului fiscal privind intentia de anulare a accesoriilor;
 • organul fiscal verifica daca debitorul si-a indeplinit toate obligatiile declarative si stabileste care sunt obligatiile fiscale datorate prin comunicarea unui certificat de atestare fiscala;
 • depunerea cererii de anularea a accesoriilor pana la data de 15 decembrie 2019;
 • organul fiscal emite decizia de anulare a accesoriilor sau decizia de respingere a cererii de anulare a accesoriilor;

Procedura de aplicare se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice, in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a Ordonantei 6/2019 (8 august 2019).

Cu privire la obligatiile bugetare restante la 31 decembrie 2018, datorate bugetelor locale, mecanismul anularii accesoriilor se aplica de catre unitatile administrativ-teritoriale sau subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului Bucuresti, optional, doar in masura in care Consiliul Local stabileste, prin hotarare, aplicarea sa. Prin hotararea prin care, Consiliul Local aproba aplicarea mecanismului anularii, trebuie aprobata si procedura de aplicare.

 

Recent Posts