Informare somaj tehnic

 In Noutati fiscale

OUG 30/2020 stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale

In timpul starii de urgenta, pentru perioada suspendarii contractului individual de munca din initiativa angajatorului, in cazul intreruperii temporare a activitatii, indemnizatia de care beneficiaza salariatii sa fie suportata din bugetul asigurarilor pentru somaj.

Pe perioada starii de urgenta instituite pe teritoriul Romaniei prin Decretul nr. 195/2020, pentru perioada suspendarii temporare a contractului de munca din initiativa angajatorului (art. 52, alin. (1), lit. c) din Codul muncii – somaj tehnic), angajatii pot beneficia de o indemnizatie egala cu 75% din salariul de baza, dar nu mai mult de 75% din castigul salarial mediu brut, adica suma de 4.072 lei brut (75% x 5.429 lei) daca indeplinesc anumite conditii.

In caz de somaj se datoreaza pentru indemnizatie: impozit pe venit (10%), CAS (25%), CASS (10%) si fara CAM (2,25%).

Cine poate beneficia

Sunt doua categorii de angajatori ai caror salariati pot beneficia de acest somaj tehnic:

a) intrerup activitatea total sau partial in baza deciziilor emise de autoritatile publice competente potrivit legii, pe perioada starii de urgenta decretate si detin Certificatul de situatii de urgenta emis de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, prevazut la art. 12 din Decretul Presedintelui Romaniei nr. 195/2020.

Se poate beneficia de decontarea de la Bugetul asigurarilor de somaj pentru toti salariatii cu contract de munca suspendat.

Atentie – in caz caz este nevoie de obtinerea CSU (certificatul de situatii de urgenta).
Referitor la certificatul de situatii de urgenta asteptam sa se publice ordinul in care se prevede persoanele si modalitatea de obtinere.

Sau

b) reduc activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19 si nu au capacitatea financiara de a achita plata tuturor salariilor angajatilor lor. Angajatorii pot beneficia de plata indemnizatiei pentru cel mult 75% dintre angajatii care au contracte individuale de munca active la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
Contractele de munca suspendate in Revisal sunt considerate contracte de munca active.

Pentru angajatorii mentionati la lit. b), plata indemnizatiei se va realiza in baza unei declaratii pe propria raspundere din care sa reiasa faptul ca angajatorul inregistreaza o diminuare a incasarilor din luna anterioara depunerii declaratiei pe propria raspundere, cu un procent de minimum 25% fata de media incasarilor din perioada ianuarie-februarie 2020, si ca nu are capacitate financiara pentru a plati toti salariatii.
Modelul declaratiei pe propria raspundere se stabileste prin ordin comun al ministrului muncii si protectiei sociale si al ministrului fondurilor europene.

Impozitare si contributii datorate pentru indemnizatie

Indemnizatia de somaj tehnic este supusa impozitarii si platii contributiilor sociale obligatorii si calculul, retinerea si plata impozitului pe venit, a contributiei de asigurari sociale de stat si a contributiei de asigurari sociale de sanatate se realizeaza de catre angajator din indemnizatiile incasate din bugetul asigurarilor pentru somaj (impozit pe venit – 10%, CAS – 25%, CASS – 10% si fara CAM).
Retinerea si plata taxelor se face de catre angajator din indemnizatiile incasate din Bugetul asigurarilor pentru somaj.

Prin urmare, intai se vor incasa sumele de la Bugetul asigurarilor pentru somaj, se va face retinere la sursa si apoi se va face plata sumelor nete catre angajati. La calculul impozitului pe venit se va deduce din baza de calcul doar contributiile sociale (fara deducere personala, prime de asigurare/ abonamente servicii medicale, cotizatia sindicala etc.).

Declararea impozitului pe venit, a contributiei de asigurari sociale de stat si a contributiei de asigurari sociale de sanatate se realizeaza de angajator prin depunerea declaratiei 112.
Termenul de plata si declarare a obligatiilor fiscale este data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare celei in care se face plata din bugetul asigurarilor de somaj.

Recuperarea indemnizatiei platite angajatilor in somaj tehnic de la AOFM

Pentru decontarea sumelor, angajatorii depun, prin posta electronica (email), la Agentiile judetene pentru ocuparea fortei de munca sau a municipiului Bucuresti urmatoarele documente:

• cerere semnata si datata de reprezentantul legal;
• certificatul de situatie de urgenta (cazul a) sau declaratia pe propria raspundere (cazul b);
• lista persoanelor care urmeaza sa beneficieze de indemnizatia;
Modelele prevazute se regasesc pe: http://www.esaudit.ro/utile/

Documentele pentru recuperarea indemnizatiei somaj tehnic se depun in luna curenta pentru plata indemnizatiei din luna anterioara.  Depunerea documentelor necesare pentru decontarea indemnizatiilor de somaj aferente lunii martie se va face in luna aprilie.
Decontarea sumelor platite cu titlu de indemnizatie, din bugetul asigurarilor pentru somaj,  se face in cel mult 30 de zile de la depunerea documentelor.

Recent Posts