Modificari aduse activitatii desfasurate de zilieri

 In Noutati fiscale

OUG 26/2019 aduce modificari Legii 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, astfel:

 • Au fost introduse domenii noi in care pot activa zilierii, astfel ca pe langa agricultura, vanatoare si servicii anexe – diviziunea 01, silvicultura, cu exceptia exploatarii forestiere – diviziunea 02 si pescuit si acvacultura – diviziunea 03, se adauga:
  • activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor – grupa 823;
  • publicitate – grupa 731;
  • activitati de interpretare artistica – spectacole – clasa 9001, activitati-suport pentru interpretarea artistica – spectacole – clasa 9002 si activitati de gestionare a salilor de spectacole – clasa 9004;
  • crestera si reproductia animalelor semidomesticite si a altor animale – clasa 0149;
  • activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente – diviziunea 5621;
  • activitati de intretinere peisagistica – plantarea, ingrijirea si intretinerea de parcuri si gradini, cu exceptia facilitatii de locuit particulare – clasa 8130;
  • restaurante – clasa 5610;
  • baruri si alte activitati de servire a bauturilor – clasa 5630;
  • activitai ale gradinilor zoologice, botanice si ale rezervatiilor naturale – clasa 9140.
 • Niciun zilier nu poate presta activitati pentru acelasi beneficiar pe o perioada mai lunga de 90 zile cumulate pe durata unui an calendaristic, cu exceptia zilierilor care presteaza activitati in domeniul agriculturii, cresterii animalelor in sistem extensiv prin pasunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, activitati sezoniere in cadrul gradinilor botanice aflate in subordinea universitatilor acreditate, precum si in domeniul viticol; in cazul acestora, perioada nu poate depasi 180 zile cumulate pe durata unui an calendaristic.
 • La data de 20 decembrie 2019 se infiinteaza Registrul electronic de evidenta a zilierilor, ca singura modalitate de transmitere a datelor privind evidenta zilierilor. Beneficiarul are obligatia sa inregistreze, in Rgegistrul electronic de evidenta a zilierilor, in ordine cronologica, toti zilierii cu care exercita activitati cu caracter ocazional.

Impozite si taxe datorate

 • Remuneratia primita de zilier pentru activitatea prestata este supusa impozitului pe venit
 • Pentru remuneratia primita de zilier pentru activitatea prestata se datoreaza CAS, conferind zilierului calitatea de asigurat in sistemul public de pensii
 • Beneficiarul nu datoreaza contributia asiguratorie pentru munca pentru remuneratia platita zilierilor.

Calculul, plata si declararea impozitului pe venit si a CAS datorat pentru veniturile realizate din activitatea prestata de zilier sunt in sarcina beneficiarului.

Alte implicatii

 • Activitatea desfasurata nu confera zilierului calitatea de asigurat in sistemul public de sanatate. Acesta se poate asigura optional in sistemul public de sanatate.
 • Activitatea desfasurata in conditiile prezentei legi nu confera zilierului calitatea de asigurat in sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale. In situatia producerii unui accident de munca sau boala profesionala, beneficiarul este obligat sa asigure plata cheltuielilor aferente ingrijirilor medicale necesare.
 • Cuantumul remuneratiei brute orare stabilite de parti nu poate fi mai mic decat valoarea/ora a salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata si se acorda la sfarsitul fiecarei zile de lucru sau la sfarsitul saptamanii.

 

 

Recent Posts