Modificari la Programul de munca redus – Kurzarbeit

 In Noutati fiscale

Legea nr. 58/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 211/2020 privind prelungirea aplicării unor măsuri de protecție socială adoptate în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, aduce unele modificari la programul de munca redus (Kurzarbeit) reglementat de OUG 132/2020.

Durata timpului de lucru va putea fi redusa cu cel mult 80% din durata zilnica, saptamanala sau lunara prevazuta in contractul individual de munca fata de cel mult 50% cat era inainte de modificare.

Pentru reducerea timpului de munca, noua lege introduce necesitatea acordului organizatiei sindicale sau a acordului reprezentantilor salariatilor la nivelul unitatilor unde acestia exista.

Reducerea timpului de munca se stabileste prin decizia angajatorului, pentru o perioada de cel putin 5 zile lucratoare, cuprinse in perioada de 30 de zile calendaristice, incepand cu prima zi de aplicare efectiva a masurii. Masura se aplica si in cazul programului de munca in ture, precum si in cazul programului de munca inegal.

A fost introdusa precizarea ca angajatorul poate modifica programul de munca ori de cate ori este necesar, cu obligatia de a justifica o astfel de modificare in conditiile legii.

Prin exceptie de la regula conform careia decizia de reducere a timpului de munca se comunica cu cel putin 5 zile inainte de aplicare, comunicarea va putea fi facuta cu 24 de ore anterior aplicarii daca modificarea programului de lucru intervine datorita cresterii activitatii fiind necesara suplimentarea personalului sau inlocuirea unui salariat care se afla in imposibilitatea de a presta activitate.

O alta modificare de interes o reprezinta modalitatea de calcul a indemnizatiei care se deconteaza de stat. Inainte de modificare aceasta era de 75% din diferenta dintre salariul brut din contractul individual de munca si salariul brut aferent programului redus. Dupa modificare indemnizatia este de 75% din salariul brut aferent orelor de reducere a programului de lucru. Totodata, se face precizarea ca angajatorul poate suplimenta suma pana la 100% fara insa ca aceasta suma sa poata fi decontata de la stat.

Ca o exceptie a fost permisa angajarea de personal pentru inlocuirea salariatilor al caror program a fost redus daca incetarea contractului individual de munca a incetat de drept, prin concediere pentru motive care tin de persoana salariatului sau prin demisie.

A fost introdusa posibilitatea aplicarii masurii si de catre societatile infiintate in perioada 1 ianuarie – 15 martie 2020 care au cel putin 1 salariat.

Dintre documentele care trebuie depuse impreuna cu cererea pentru decontarea sumelor s-a eliminat balanta lunara de verificare care a fost inlocuita cu o declaratie pe proprie raspundere a angajatorului.

Recent Posts