Termen 30.11.2021 pentru conectarea la distanta a aparatelor de marcat electronice fiscale

 In Noutati fiscale

Potrivit legislatiei (art. 3 alin. 1 lit. a) din OPANAF 435/25.03.2021) operatorii economici au obligatia de a asigura conectarea la distanta a caselor de marcat (aparate de marcat electronice fiscale) cu sistemul informatic national de supraveghere si monitorizare a datelor fiscale al ANAF.

Pentru operatorii economici incadrati in categoria contribuabililor mici si mijlocii termenul limita pentru conectare este 30.11.2021.

Intrucat pot aparea probleme privind conectarea si pentru a evita penalizarile aferente nerealizarii conectarii in termen, Ministerul finantelor a emis o informare prin care recomanda operatorilor economici sa intreprinda din timp demerdurile ce se impun pentru realizarea acestei conectari.

Conectarea cu succes a caselor de marcat la serverele ANAF si transmiterea datelor complete va putea conduce la renuntarea la anumite declaratii care se depun periodic de catre contribuabili si va avea ca efect simplificarea obligatiilor declarative.

Nerespectarea obligatiei de a asigura conectarea la distanta a caselor de marcat electronice in vederea transmiterii de date fiscale catre ANAF constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda intre 8.000 si 10.000 lei (art. 10 lit. f) coroborat cu art. 11 alin. 1 lit. j) din OUG 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, cu modificarile si completarile ulterioare).

Recent Posts