Audit si Servicii Conexe

Un audit este o examinare obiectiva si o evaluare a situatiilor financiare ale unei organizatii pentru a se asigura ca inregistrarile contabile sunt o reprezentare corecta, exacta si completa a tranzactiilor desfasurate.

Abordarea noastra este gandita astfel incat sa alinieze procesul de audit la obiectivele pe care le urmareste clientul in afacerea sa si la riscurile care decurg din aceasta, efortul fiind focalizat asupra controalelor cheie existente.

Serviciile oferite de noi sunt:

  • Audit statutar pentru situatiile financiare intocmite in conformitate cu Standardele romane de contabilitate (RAS)
  • Audit pentru situatiile financiare intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS)
  • Audit financiar pentru societati de pe piata de capital
  • Audit Intern
  • Audit pentru proiectele finantate din fonduri nerambursabile
  • Due diligence
  • Revizuiri cu caracter special