TERMENI SI CONDITII WEBSITE ESPECIAL AUDIT SRL

PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Increderea dumneavoastra in serviciile si personalul nostru este una din principalele noastre preocupari. In acest, pentru a va furniza cea mai buna experienta posibila, ne concentram pe continua imbunatatire in intreaga noastra activitate.

ESPECIAL AUDIT SRL  cunoaste importanta datelor dumneavoastra personale si se angajeaza sa protejeze confidentialitatea si securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi sa va furnizam intr-o maniera integrata informatiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, in cadrul prezentelor Termeni si Conditii.

ESPECIAL AUDIT SRL  respecta confidentialitatea tuturor clientilor si confidentialitatea tuturor vizitatorilor website-ul nostru si va trata/prelucra datele personale cu mare atentie, in conditii tehnice si organizatorice de securitate adecvata.

ESPECIAL AUDIT SRL  prelucreaza datele cu caracter personal primite direct de la dumneavoastra, in calitate de persoane vizate, sau indirect cu ocazia derularii raporturilor comerciale/contractuale.

Datele cu caracter personal sunt colectate fie numai cu acordul/acceptul dumneavoastra, daca sunt oferite cu buna stiinta, de buna voie, din proprie initiativa, fie la solicitarea CCIR, de exemplu prin unul din formularele on-line utilizate, respectiv formularul de contact online, prin abonarea la newslettere (bineinteles, doar dupa ce ati optat sa primiti aceste newslettere).

 

Utilizarea acestui website de catre dumneavoastra se supune prezentelor prevederi si politicilor ESPECIAL AUDIT SRL .

 

Daca nu sunteti de acord cu oricare dintre termenii prezentelor termeni si conditii nu utilizati niciunul dintre website-ul nostru sau nu ne furnizati datele dvs. personale. Este posibil ca anumite servicii sa fie conditionate de furnizarea datelor dvs. personale.

ESPECIAL AUDIT SRL  nu va prelucra datele dumneavoastra personale decat in masura in care acest demers este necesar indeplinirii scopurilor mai jos mentionate, cu respectarea masurilor legale de securitate si confidentialitate a datelor.

Ce date cu caracter personal prelucreaza ESPECIAL AUDIT SRL ?

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezinta orice operatiune sau set de operatiuni, care se efectueaza asupra datelor dumneavoastra cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea, sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea,  restrictionarea, blocarea, stergerea, distrugerea, arhivarea.

Pentru a accesa website-ul ESPECIAL AUDIT SRL, nu este nevoie sa ne furnizati niciun fel de date cu caracter personal.  

In vederea realizarii atributiilor stabilite de lege si desfasurarii activitatii curente, inclusiv derularii activitatii contractuale, precum si in vederea aplicarii prevederilor legale, inclusiv cele privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (legislatia interna si dreptul comunitar-UE), ESPECIAL AUDIT SRL  va poate solicita anumite date cu caracter personal.

In acest sens, ESPECIAL AUDIT SRL  va putea prelucra, printre altele, urmatoarele date cu caracter personal:  numele si prenumele, telefon/fax, adresa de domiciliu/resedinta, e-mail, profesie, loc de munca, adresa IP etc.

Cine sunt persoanele vizate?

Persoanele (vizate) ale caror date pot fi prelucrate de catre ESPECIAL AUDIT SRL, exclusiv in scopurile mai jos mentionate sunt:

 

 • Reprezentantii/imputernicitii/persoanele de contact de afaceri (parteneri de afaceri/contractuali, furnizori, prestatori de servicii etc. – actuali, fosti sau potentiali) si ai institutiilor/autoritatilor publice.

 

 • Candidati care aplica la un post in cadrul companiei
 • Angajati ai clientilor nostri, conform contractelor de prestari servicii incheiate

Consecintele refuzului furnizarii datelor cu caracter personal

Dumneavoastra, in calitate de persoana vizata, sunteti obligati sa furnizati date complete, actualizate si corecte.

Pentru a va putea oferi anumite servicii specifice activitatii ESPECIAL AUDIT SRL , se vor solicita datele cu caracter personal necesare prestarii respectivelor servicii, iar refuzul de a furniza astfel de date poate determina imposibilitatea furnizarii serviciilor ESPECIAL AUDIT SRL .

Atunci cand achizitionati un serviciu furnizat de ESPECIAL AUDIT SRL, vom colecta date personale in legatura cu prestarea respectivelor servicii.

Prin citirea prezentelor prevederi, si/sau semnarea oricarui document prin care sunt furnizate date personale catre ESPECIAL AUDIT SRL , ori prin furnizarea datelor personale in vederea accesarii serviciilor ESPECIAL AUDIT SRL , persoanele vizate sunt informate si/sau isi exprima in mod expres consimtamantul (isi dau acordul) cu privire la prelucrarea datelor personale in conformitate cu dispozitiile legale privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (legislatia interna si dreptul comunitar-UE).   

In cazul in care prelucrarea datelor nu mai este necesara pentru oferirea unui serviciu, pentru indeplinirea unei obligatii legale, si nici nu este justificata de un interes legitim al ESPECIAL AUDIT SRL    persoanele vizate pot refuza o astfel de prelucrare sau isi pot retrage consimtamantul dat anterior, refuzul urmand sa produca efecte pentru viitor. Spre exemplu, Persoanele vizate isi pot retrage consimtamantul pentru prelucrarea datelor in scop de marketing direct, oricand si fara sa fie necesar sa indice un motiv. Ulterior solutionarii cererii de retragere a consimtamantului, persoana vizata nu va mai primi informari comerciale cu privire la evenimentele/targurile/serviciile oferite de ESPECIAL AUDIT SRL .

Care sunt scopurile colectarii datelor cu caracter personal ?

 • Indeplinirea atributiilor legale ale ESPECIAL AUDIT SRL ;
 • Derularea activitatii comerciale/contractuale a ESPECIAL AUDIT SRL ;
 • Facturarea si incasarea valorii serviciilor oferite de  ESPECIAL AUDIT SRL ;
 • Marketing, promovare, reclama, publicitate, inclusiv transmiterea de oferte comerciale generale sau personalizate; dezvoltarea si imbunatatirea serviciilor;
 • Management operational;
 • Gestionarea relatiilor cu clientii; comunicarea comerciala cu clientii/furnizorii prin orice mijloc de comunicare;
 • Indeplinirea obligatiilor legale incidente;
 • Comunicarea cu organismele/autoritatile/institutiile publice sau de interes public;
 • Mentinerea contabilitatii operatorului conform legislatiei locale
 • Furnizarea serviciilor pentru indeplinirea obligatiilor de angajator referitoare la relatia de angajare sau relatii de munca similare
 • Arhivare, scopuri statistice;
 • Furnizarea de servicii de consultanta fiscala conform legislatiei locale
 • Pastrarea inregistrarilor candidatilor respinsi care aplica la un post din cadrul companiei

 

ESPECIAL AUDIT SRL  va considera toate informatiile colectate de la dumneavoastra ca fiind confidentiale si nu le va partaja cu terti  fara consimtamantul dumneavoastra expres si anterior.

Cine sunt destinatarii datelor dumneavoastra cu caracter personal?

Destinatarii datelor pot fi chiar persoanele (vizate) care au furnizat datele persoane, dupa cum urmeaza:

Furnizori, prestatori si alte entitati juridice-parteneri de afaceri/contractuali ai ESPECIAL AUDIT SRL , autoritati/institutii publice;

Destinatarii (altii decat persoanele vizate) datelor pot fi:

 • Autoritati publice centrale si locale, autoritati judecatoresti, politie, parchet (in limitele prevederilor legale si/sau ca urmare a unor cereri expres formulate), societati bancare, executori judecatoresti,  societati de asigurare si reasigurare, organizatii de cercetare a pietei (scop statistic) etc.

Confidentialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurata de catre ESPECIAL AUDIT SRL  si nu vor fi furnizate catre alti terti in afara celor mentionati in prezentul document.

Prelucrarea datelor cu caracter personal in scop promotional (marketing)

Datele cu caracter personal furnizate de persoanele vizate (cum ar fi: nume si prenume, adresa de e-mail, nr. fax, nr. telefon mobil/fix) vor putea fi prelucrate de ESPECIAL AUDIT SRL  cu respectarea drepturilor acestora, in special a dreptului de informare si opozitie, in urmatoarele scopuri: marketing (inclusiv marketing direct), efectuarea de comunicari comerciale pentru serviciile ESPECIAL AUDIT SRL , inclusiv cele dezvoltate impreuna cu un partener ESPECIAL AUDIT SRL  prin orice mijloc de comunicare, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicatii electronice.

In cazul in care ESPECIAL AUDIT SRL  intentioneaza sa utilizeze datele dumneavoastra in scopuri de marketing direct, (dupa ce persoanele vizata au optat in acest sens) persoanele vizate vor fi informate in prealabil. Persoanele vizate isi pot exercita dreptul de prevenire a unei asemenea prelucrari prin selectarea casetelor adecvate din formularele/documentele utilizate pentru colectarea datelor cu caracter personal.

Indiferent de situatie, in cazul in care veti dori ca datele cu caracter personal sa inceteze a mai fi prelucrate de ESPECIAL AUDIT SRL , ne puteti solicita in mod expres incetarea oricarei prelucrari de date din partea noastra pe adresa de email dpo@esaudit.ro. Totodata, atunci cand veti dori sa nu mai primiti newslettere sau materiale informative din partea ESPECIAL AUDIT SRL , va puteti dezabona folosind butonul „Dezabonare” sau „Unsubscribe”.

In relatia cu ESPECIAL AUDIT SRL , dumneavoastra, beneficiati conform prevederilor legale aplicabile de urmatoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie si procesul decizional individual automatizat.

Durata prelucrarii datelor cu caracter personal

In vederea realizarii scopului mentionat, ESPECIAL AUDIT SRL  va prelucra datele cu caracter personal pe toata perioada de desfasurare a activitatilor ESPECIAL AUDIT SRL , pana in momentul in care persoana vizata, sau reprezentantul legal, va manifesta dreptul de opozitie/ de stergere (cu exceptia situatiei in care ESPECIAL AUDIT SRL  prelucreaza datele in baza unei obligatii legale sau justifica un interes legitim). Ulterior incheierii operatiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, in scopul pentru care au fost colectate, daca persoana vizata sau reprezentantul legal al acesteia nu va manifesta dreptul de opozitie/de stergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de catre ESPECIAL AUDIT SRL  pe durata de timp prevazuta in procedurile interne ale ESPECIAL AUDIT SRL si/sau vor fi distruse.

 

Ce masuri de siguranta sunt utilizate pentru protejarea datelor dumneavoastra?

In vederea realizarii scopului mentionat, ESPECIAL AUDIT SRL  va prelucra datele cu caracter personal pe toata perioada de indeplinire a atributiilor, pana in momentul in care persoana vizata, sau reprezentantul legal, va manifesta dreptul de opozitie/ de stergere (cu exceptia situatiei in care ESPECIAL AUDIT SRL  prelucreaza datele in baza unei obligatii legale sau justifica un interes legitim). Ulterior incheierii operatiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, in scopul pentru care au fost colectate, daca persoana vizata sau reprezentantul legal al acesteia nu va manifesta dreptul de opozitie/de stergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de catre ESPECIAL AUDIT SRL  pe durata de timp prevazuta in procedurile interne ESPECIAL AUDIT SRL si/sau vor fi distruse.

Pentru a evita utilizarea fara drept a datelor personale, precum si eventualele abuzuri, utilizam metode si tehnologii de securitate, impreuna cu politici si proceduri de lucru adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate.

Securitatea integrala a datelor transmise prin internet nu poate fi niciodata garantata. In timp ce ESPECIAL AUDIT SRL  depune toate eforturile in privinta protejarii datelor personale, nu poate fi garantata in mod absolut securitatea datelor transmise catre website-ul ESPECIAL AUDIT SRL . Orice transmisie de date se face pe riscul persoanelor vizate. Odata ce sunt primite date personale, ESPECIAL AUDIT SRL  utilizeaza proceduri si masuri stricte de siguranta impotriva utilizarii neautorizate, nelegale, distrugerii, pierderii accidentale sau divulgarii datelor personale.

 

Conditiile transferurilor de date personale in afara spatiului UE si al Zonei Economice-Europene

Transferurile de date in afara spatiului UE si al Zonei Economice-Europene se pot face numai in conditiile prevazute de legislatia specifica nationala si UE privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestora.

Care sunt drepturile dumneavoastra?

Prin citirea acestui document, Persoanele vizate au fost informate cu privire la drepturile de care beneficiaza, conform prevederilor legale aplicabile, respectiv: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie si procesul individual automatizat.  Totodata, atunci cand prelucrarea se realizeaza pe consimtamant, persoanele vizate au dreptul, de a-si retrage consimtamantul in orice moment in forma scrisa, adresata ESPECIAL AUDIT SRL , in conditiile legislatiei aplicabile, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia.

De asemenea, persoanele vizate au dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, prelucrarii datelor personale  in scop de marketing direct, utilizand, daca este cazul, functia de dezabonare inclusa in materialele de marketing.

Pentru celelalte scopuri, persoanele vizate au dreptul de a se opune, in orice moment, in mod gratuit, ca datele cu caracter personal pe care le furnizeaza catre ESPECIAL AUDIT SRL  sa faca obiectul unei prelucrari, cu mentionarea datelor si scopului avute in vedere, numai pentru motive intemeiate si legitime, legate de situatia sa particulara, cu exceptia cazurilor in care ESPECIAL AUDIT SRL  demonstreaza ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza intereselor, drepturilor si libertatilor persoanei vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta. In caz de opozitie nejustificata, ESPECIAL AUDIT SRL  este indreptatita sa prelucreze in continuare datele in cauza.

Prin citirea acestui document persoanele vizate au luat la cunostinta si inteleg faptul ca datele cu caracter personal furnizate catre ESPECIAL AUDIT SRL  constituie elemente determinante pentru accesarea serviciilor oferite de ESPECIAL AUDIT SRL si/sau derularea activitatii comerciale/contractuale.

 

Pentru exercitarea acestor drepturi, dumneavoastra va puteti adresa responsabilului cu protectia datelor din cadrul ESPECIAL AUDIT SRL  cu o cerere scrisa, datata si semnata la adresa de e-mail: dpo@esaudit.ro sau la urmatoarea adresa de corespondenta: Bucuresti, sector 3, str. Mihai Bravu nr.440, bloc V12, ap. 40.

Cererii i se va anexa o copie lizibila a actului de identitate al semnatarului.

De asemenea, persoanelor vizate le este recunoscut dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere si de a introduce o cale de atac judiciara.  

Aceste prevederi pot suferi modificari/actualizari ocazionale. Va recomandam sa verificati la fiecare utilizare a website-ului ESPECIAL AUDIT SRL   prezentele prevederi, pentru a fi tot timpul informati in legatura cu acestea. Prin accesarea website-ului ESPECIAL AUDIT SRL  sau utilizarea serviciilor ESPECIAL AUDIT SRL prin intermediul website-ului mentionat, ulterior modificarilor, se vor considera acceptate, noile prevederi.