Modificari aduse Ordonantei Guvernului 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii

 In Noutati fiscale

In data de 21 iulie 2019, a intrat in vigoare Legea 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative.

Printre altele, modifica si Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii.

Prin amendamentele aduse Ordonantei 26/2000, se urmareste in principal cresterea transparentei cu privire la inregistrarea acestor entitati.

Va prezentam principalele modificari:

1. Cererea de inscriere a asociatiilor va trebui sa cuprinda, aditional fata de reglementarile anterioare:

  • copii certificate pentru conformitatea cu originalul ale actelor doveditoare ale identitatii membrilor asociati;
  • declaratia pe propria raspundere, incheiata in forma autentica, a persoanei care formuleaza cererea de inscriere, care cuprinde datele de identificare ale beneficiarilor reali ai asociatiei, in sensul reglementarilor din domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului.

2.  Sucursalele isi vor putea desfasura activitatea numai dupa inregistrarea lor in Registrul asociatiilor si fundatiilor.

3. Asociatiile/fundatiile au obligatia de a pastra cel putin 5 ani registrele tranzactiilor efectuate.

4. Anual sau ori de cate ori intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, asociatia/fundatia are obligatia de a comunica Ministerului Justitiei datele de identificare ale beneficiarului real, in vederea inregistrarii actualizarii evidentei privind beneficiarii reali ai asociatiilor si fundatiilor, cu respectarea urmatoarelor aspecte:

  • Consiliul director al asociatiei/fundatiei imputerniceste o persoana fizica pentru a comunica printr-o declaratie pe propria raspundere, incheiata in forma autentica, datele de identificare ale beneficiarului real.
  • Declaratia anuala se comunica Ministerului Justitiei pana la data de 15 Ianuarie.
  • In cazul modificarilor privind datele de identificare ale beneficiarului real, declaratia se depune in termen de 30 zile de la data la care acestea au intervenit.

In cazul necomunicarii datelor de identificare ale beneficiarului real in termenul prevazut de lege, asociatia/fundatia se dizolva, prin hotarare judecatoreasca, la cererea Ministerului Public sau a Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor.

Modificarile Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 mai cuprind mentiuni exprese cu privire la modificarile actului constitutiv, a statutului, precum si cu privire la fuziunea si divizarea unor astfel de entitati.

Asociatiile si fundatiile au obligatia ca, in termen de 12 luni de la intrarea in vigoare a Legii 129/2019, sa isi completeze documentele cu noile cerinte. La expirarea termenului, asociatiile si fundatiile care nu s-au conformat obligatiei se dizolva, prin hotarare judecatoreasca.

Registrele beneficiarilor reali se operationalizeaza in termen de 120 zile de la intrarea in vigoare a Legii 129/2019.

Recent Posts