Adoptarea masurile de securitate a bunurilor si valorilor detinute de societati

 In Noutati fiscale

Obligatia elaborarii analizei de risc la securitate fizica cu termen 1 ianuarie 2016

Legea 333/2003


In anul 2003 a fost adoptata Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor care obliga ca societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, indiferent de natura capitalului social, precum şi alte organizaţii care deţin bunuri ori valori cu orice titlu, sunt obligate să asigure paza acestora.

Răspunderea pentru luarea măsurilor de asigurare a pazei bunurilor şi valorilor deţinute cu orice titlu revine conducătorilor unităţilor.

Adoptarea măsurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor şi valorilor prevăzute de lege se realizează pe baza unei analize de risc la securitate fizică. 

Cu toate ca legea este in vigoare din 20 octombrie 2003, normele metodologice care stabilesc modalitatea de punere in aplicare au fost adoptate prin Hotararea 301/2012. Aceste norme au suferit cateva modificari, ultima modificare fiind prin Hotararea nr. 877/2014 care proroga termenul privind obligaţia elaborării analizei de risc la securitate fizică pana la 1 ianuarie 2016 pentru societatile infiintate pana la 16 iunie 2012. Pentru societatile infiintate dupa 16 iunie 2012 termenul a fost pana la 1 ianuarie 2015.

Incepand cu 1 ianuarie 2016, modul de functionare a unitatilor prevazute mai sus trebuie sa fie potrivit cerintelor stabilite in Normele Metodologice aprobate prin Hotararea nr. 301/2012.

Nerespectarea obligatiei de efectuare a analizei de risc la securitate fizica se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei. Politiștii, jandarmii, precum și primarii sau împuterniciți ai acestora sunt cei care trebuie să verifice dacă firmele respectă sau nu legea privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.

Analizele de risc se efectueaza de experti inscrisi in Registrul National al Evaluatorilor de Risc la Securitate Fizica (experţi înscrişi în RNERSF ) infiintat in cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane.

Analiza de risc la securitatea fizică constituie fundamentul adoptării măsurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor şi valorilor prevăzute de lege, transpuse în planul de pază şi proiectul sistemului de alarmare.

Analiza de risc la securitatea fizică este o activitate desfăşurată pentru a identifica ameninţările şi vulnerabilităţile care pot pune în pericol viaţa, integritatea corporală sau libertatea persoanei ori care pot aduce prejudicii valorilor deţinute de unităţi, în scopul determinării impactului şi evaluării riscurilor de securitate şi în baza căreia se stabilesc măsurile necesare pentru limitarea sau eliminarea acestora.

Analiza de risc la securitatea fizică se materializează prin documentaţia întocmită în cadrul procesului standardizat de management al riscului, prin care se determină, în mod dinamic, măsurile necesare şi aplicabile pentru încadrarea riscurilor de securitate la niveluri acceptabile.

Dupa finalizarea acestei evaluari, firma primeste un raport care contine masurile recomandate si, totodata, impuse de evaluator, in conformitate cu legea.

In fapt, aceasta analiza informeaza firmele cu privire la masurile de securitate fizica pe care trebuie sa le implementeze si le obliga, totodata, sa se conformeze in termen de doua luni.

Analiza de risc se efectuează înaintea instituirii măsurilor de securitate şi se revizuieşte în una dintre următoarele situaţii:

  1. cel puţin o dată la 3 ani, pentru corelarea cu dinamica parametrilor interni şi externi care generează şi/sau modifică riscurile la securitatea fizică a unităţii;
  2. în cel mult 60 de zile de la producerea unui incident de securitate la unitatea respectivă;
  3. în cel mult 30 de zile de la modificarea caracteristicilor arhitecturale, funcţionale sau a obiectului de activitate al unităţii.

Ministerul afacerilor interne a emis Instructiunile nr. 9/2013 care cuprind detalii pentru intocmire Raportului de evaluare şi tratare a riscurilor la securitatea fizică.

Legea prevede că numai unitățile care efectuează operațiuni cu numerar au obligația să aibă asigurată pază fizică. Acestea sunt nevoite să își instaleze și un sistem de alarmare la efracție, capabil să asigure „detecție perimetrală la nivelul gardului de protecție a obiectivului pentru semnalarea pătrunderii neautorizate către personalul de pază aflat în serviciu”.

Recent Posts