Alerta fiscala – OUG 118/2020

 In Noutati fiscale

OUG 118/2020 – Programul „IMM Leasing de echipamente si utilaje”

Din 24.07.2020 este in vigooare Ordonanta de urgenta nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii “IMM LEASING DE ECHIPAMENTE SI UTILAJE”. Programul are ca obiectiv acordarea de facilități de garantare de către stat sub forma punerii la dispoziția instituțiilor financiare nebancare înscrise în Registrul special la Banca Națională a României a unor plafoane anuale de garantare pentru finanțările de tip leasing financiar pentru achiziționarea de bunuri mobile noi sau second-hand necesare realizării activităților IMM-urilor, precum și întreprinderilor afiliate care au un număr egal sau mai mare de 250 de angajați, în calitate de utilizatori.

Programul va fi unul multianual si constă în acordarea de garanții de stat în favoarea fiecărui beneficiar participant în program pentru finanțările de tip leasing destinate achiziționării prin intermediul finanțatorilor de bunuri mobile noi și/sau second-hand, garantate de către stat, prin Ministerul Finanțelor Publice, astfel:

a) în procent de maximum 80% din valoarea finanțării, exclusiv dobânzile, comisioanele și alte cheltuieli aferente finanțării garantate, pentru achiziția de echipamente IT și tehnologia informației în cadrul unei operațiuni de leasing financiar;

b) în procent de maximum 60% din valoarea finanțării, exclusiv dobânzile, comisioanele și alte cheltuieli aferente finanțării garantate, pentru achiziția de utilaje și echipamente tehnologice, vehicule pentru transport mărfuri și persoane, utilizate în scop comercial în cadrul unei operațiuni de leasing financiar.

Valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul acestei facilități este de 5.000.000 lei.

Pentru a fi eligibili beneficiarii trebuie sa indeplineasca o serie de conditii mentionate expres in Ordonanta.

Nu sunt eligibili pentru acordarea de garanții în cadrul programului beneficiarii din sectoarele/domeniile: intermedieri financiare și asigurări, tranzacții imobiliare, activități de jocuri de noroc și pariuri, producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool cu excepția vinului și berii, substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope, activități de închiriere și leasing, activități de investigare și protecție.

Caracteristicile bunurilor mobile care se pot achiziționa în cadrul programului, condițiile de acordare a garanțiilor de stat, regulile de gestionare a plafoanelor anuale și garanțiilor precum si mecanismul de organizare a punerii în executare a Ordonantei se vor stabili prin normele metodologice de aplicare.

Recent Posts