Deducerea personala

 In Noutati fiscale

I. Majorarea deducerii personale de la 250 lei la 300 de lei, alaturi de faptul ca se acorda deducerea pentru copii ambilor parinti si nu unuia singur, asa cum stabileau reglementarile valabile anul trecut.

Deducerile personale sunt stabilite regresiv, astfel:

a) pentru salarii brute de pana la 1.500 lei, deducerile personale sunt:

– suma de 300 lei pentru salariatul fara persoane in intretinere;

– suma de 400 lei pentru salariatul cu 1 persoana in intretinere;

– suma de 500 lei pentru salariatul cu 2 persoane in intretinere;

– suma de 600 lei pentru salariatul cu 3 persoane in intretinere;

– suma de 800 lei pentru salariatul cu 4 sau mai multe persoane in intretinere.

b) pentru salarii brute intre 1.501 lei si 3.000 lei, deducerea personala sau deducerile pentru persoane in intretinere, se reduc de la sumele mai sus amintite pana la zero;

c) pentru salarii brute mai mari de 3.001 lei, nu se acorda deduceri.

Pentru copilul minor aflat in intretinerea parintilor sau a tutorelui, deducerea personala se acorda fiecaruia dintre parinti, respectiv tutorelui.

Sunt considerate persoane aflate in intretinere sotul/sotia contribuabilului, copiii acestuia, precum si alti membri de familie pana la gradul al doilea inclusiv.

Copilul minor este considerat intotdeauna intretinut, cu exceptia celor incadrati in munca, indiferent daca se afla in unitati speciale sanitare sau de protectie speciala si altele asemenea, daca veniturile minorului sunt mai mici de 300 lei lunar.

Daca venitul unei persoane aflate in intretinere depaseste 300 lei lunar, ea nu este considerata intretinuta.

Pentru stabilirea deducerii personale la care are dreptul, salariatul va depune la platitorul de venituri din salarii o declaratie pe propria raspundere. Declaratie angajat declaratie persoana intretinuta

Salariatul va prezenta angajatorului documentele justificative care sa ateste persoanele aflate in intretinere, cum sunt: certificatul de casatorie, certificatele de nastere ale copiilor, adeverinta de venit a persoanei intretinute sau declaratia pe propria raspundere si altele”.

De asemenea, conform reglementarilor valabile din acest an, salariatul este obligat sa instiinteze platitorul de venituri din salarii in termen de 15 zile calendaristice de la data la care s-a produs evenimentul care genereaza o modificare, astfel incat angajatorul/platitorul sa reconsidere nivelul deducerii incepand cu luna urmatoare celei in care s-a produs evenimentul.

II. Stabilirea salariului mediu pe economie la 2681 lei.

III. Se va majora, incepand cu data de 01 mai 2016, salariul minim pe economie de la 1050 lei cat este in prezent la 1250 lei.

Recent Posts