Dosarul preturilor de transfer

 In Noutati fiscale

Obligatia intocmirii dosarului preturilor de transfer

Ordin 442/2016 (aplicare din 01.01.2016)


Dosarul prețurilor de transfer este documentul prin care fiecare contribuabil care desfășoară tranzacții cu persoane afiliate trebuie să justifice cuantumul prețurilor tranzacțiilor respective și să demonstreze respectarea ”prețului pieței”.

Pe baza informațiilor furnizate prin dosar, inspectorul fiscal ia decizia de a accepta sau de a ajusta prețurile de transfer practicate de contribuabil.

In acest sens a fost publicat Ordinul 442/2016 cu privire la dosarul preturilor de transfer cu aplicare de la 1.01.2016.

 Obligatiile cu privire la intocmirea dosarului preturilor de transfer sunt prezentate pe trei categorii de contribuabili, astfel: 

  • Categoria marilor contribuabili

Contribuabilii din categoria marilor contribuabili, care desfăşoară tranzacţii cu persoane afiliate cu o valoare totală anuală mai mare sau egală cu oricare din pragurile de semnificaţie, au obligaţia întocmirii anuale a dosarului preţurilor de transfer.

Pragurile de semnificaţie pentru categoria marilor contribuabili:

200.000 euro, în cazul dobânzilor încasate/plătite pentru serviciile financiare;

250.000 euro, în cazul tranzacţiilor privind prestările de servicii primite/prestate;

350.000 euro, în cazul tranzacţiilor privind achiziţii/vânzări de bunuri corporale sau necorporale.

Termenul de întocmire a dosarului preţurilor de transfer este termenul legal stabilit pentru depunerea declaraţiilor anuale privind impozitul pe profit, pentru fiecare an fiscal (25 martie anul urmator).

Contribuabilii/Plătitorii din categoria marilor contribuabili au obligatia sa prezinte dosarul preturilor de transfer astfel:

  • la solicitarea organului de inspecţie fiscală, pe perioada derulării unei inspecţii fiscale;
  • poate fi solicitat de organul fiscal şi în afara unei acţiuni de inspecţie fiscală prin comunicarea in scris a unei cereri de informatii suplimentare.

Termenul pentru punerea la dispoziţie a dosarului preţurilor de transfer va fi de maximum 10 zile calendaristice de la data solicitării, dar nu mai devreme de 10 zile de la expirarea termenului stabilit pentru întocmire.

  • Categoria contribuabililor mici şi mijlocii si a marilor contribuabili care nu se incadreaza in pragurile de semnificatie precizate pentru acestia (categoria 1)

Contribuabilii din categoria marilor contribuabili, care deruleaza tranzactii cu persoanele afiliate care nu se încadrează în pragurile de semnificatie stabilite pentru acestia, precum şi contribuabilii din categoriile contribuabililor mici şi mijlocii, care desfăşoară tranzacţii cu persoane afiliate cu o valoare totală anualămai mare sau egală cu oricare din pragurile de semnificaţie, au obligaţia întocmirii şi prezentării dosarului preţurilor de transfer numai la solicitarea organului fiscal, în cadrul unei acţiuni de inspecţie fiscală.

 Pragurile de semnificatie pentru categoria contribuabililor mici şi mijlocii si a contribuabilor mari care nu depasesc pragurile de semnificatie stabilite pentru acestia:

50.000 euro, în cazul dobânzilor încasate/plătite pentru serviciile financiare;

50.000 euro, în cazul tranzacţiilor privind prestările de servicii primite/prestate;

100.000 euro, în cazul tranzacţiilor privind achiziţii/vânzări de bunuri corporale sau necorporale.

 Organul de inspecţie fiscală va stabili termenul pentru prezentarea de către contribuabili a acestuia prin formularul de solicitare.

 Termenul pentru prezentarea dosarului preţurilor de transfer, va fi cuprins între 30 şi 60 de zile calendaristice, cu posibilitatea prelungirii o singură dată, la solicitarea scrisă a contribuabililor, cu o perioadă de cel mult 30 de zile calendaristice. 

  • Categoria contribuabililor care nu se incadreaza in primele doua categorii

Contribuabilii care se încadrează la categoria categoria contribuabililor mici şi mijlocii si a contribuabilor mari care nu depasesc pragurile de semnificatie stabilite pentru acestia şi care desfăşoară tranzacţii cu persoane afiliate sub oricare din pragurile de semnificaţie stabilite pentru aceasta categorie vor documenta respectarea principiului valorii de piaţă, în cadrul unei inspecţii fiscale, conform regulilor generale prevăzute de reglementările financiar-contabile şi fiscale în vigoare.

În situaţia neprezentării/prezentării incomplete a dosarului preţurilor de transfer organele de inspecţie fiscală vor proceda la estimarea cuantumului preţurilor de transfer. Ca urmare a operaţiunii de estimare se ajustează suma venitului sau a cheltuielii, după caz, aferente rezultatului fiscal oricăreia dintre părţile afiliate, pe baza nivelului tendinţei centrale a pieţei

Valoarea totala anuala pentru stabilirea pragurilor de semnificatie se calculeaza prin însumarea valorii tranzacţiilor efectuate cu toate persoanele afiliate, exclusiv TVA.

Pragurile de semnificaţie se calculeaza la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României valabil pentru ultima zi a anului fiscal.

Recent Posts