Facilitati fiscale – Pasi de urmat

 In Noutati fiscale

Pentru a beneficia de anularea obligatiilor de plata accesorii, contribuabilul va depune o Notificare la registratura organului fiscal competent ( sau prin posta, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire), pana cel tarziu la data depunerii Cererii de anulare a accesoriilor.

Puteti consulta aici un model de Notificare: Notificare facilitate fiscal

Notificarea se solutioneaza in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data inregistrarii acesteia, prin emiterea unei decizii de amanare la plata a obligatiilor de plata accesorii.

In baza notificarii, organul fiscal competent emite si comunica:

  • contribuabilului –  decizia de amanare la plata a obligatiilor de plata accesorii;
  • institutiilor de credit la care debitorul are deschise conturile bancare si/sau tertilor popriti care detin/datoreaza sume de bani debitorului – adresa de sistare temporara, totala sau partial, a executarii silite prin poprire

Pentru contribuabilii care au notificat organul fiscal exista urmatoarele consecinte:

  • penalitatile de intarziere, precum si o cota de 54.2% din dobanzi, care pot face obiectul anularii, se amana la plata in vederea anularii
  • procedura de executare silita nu incepe sau se suspenda, dupa caz, pentru obligatiile de plata accesorii amanate
  • obligatiile de plata accesorii amanate la plata nu se sting pana la data solutionarii cererii de anulare a accesoriilor sau pana la data de 30 iunie 2016 inclusiv, in cazul in care contribuabilul nu depune cerere de anulare a accesoriilor

In cazul in care contribuabilul nu depune cererea de anulare a accesoriilor pana la data de 30 iunie 2016, organul fiscal competent emite si comunica Decizia de pierdere a valabilitatii amanarii la plata a obligatiilor accesorii. Este foarte important de urmarit cu acuratete procedura, intrucat in cazul nerespectarii acesteia nu veti putea beneficia de aceste facilitate, chiar daca ati platit debitele aferente.

Puteti consulta aici un model de Cerere de anulare a accesoriilor Cerere anulare accesorii fiscal

Cererea de anulare a accesoriilor se solutioneaza in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la implinirea termenului de plata a dobanzii, prin emiterea unei decizii de anulare a obligatiilor de plata accesorii sau a unei decizii de respingere a cererii de anulare a accesoriilor. Inainte de emiterea deciziei de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, organul fiscal competent audiaza contribuabilul, ocazie cu care ii indica ce conditii nu au fost indeplinite.

Recent Posts