Implicatiile salariului minim de la 1 ianuarie 2020

 In Noutati fiscale
  1. Modificare salariu minim

In Monitorul Oficial 1010 din 16 decembrie 2019 a fost publicata HG 935/2019 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe  tara garantat in plata.

Incepand cu 01.01.2020 valorile salariului minim pe economie este stabilit diferentiat:

–  Salariu minim brut pe economie este de 2.230 lei, pentru un program complet de lucru de 167,333 ore, in medie, pe luna, reprezentand 13,327 lei/luna. In aceasta suma nu sunt incluse sporuri si adaosuri.

–  Salariu minim brut este de 2.350 lei pentru angajatii care sunt incadrati pe functii pentru care se prevede nivelul de studii superioare si care au vechime in munca de cel putin 1 an in domeniul studiilor superioare (acesta ramane ca anul trecut).

2. Implicatiile salariului minim de la 1 ianuarie 2020

  •  Contributia de asigurari sociale

           Persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati independente, drepturi de proprietate intelectuala sau in baza contractelor de activitate sportiva din una sau mai multe surse si/sau categorii de venituri, datoreaza contributie la asigurari sociale, daca estimeaza ca vor realiza venituri nete a caror valoare cumulata este cel putin egala cu 12 salarii minime brute pe tara in vigoare la termenul de depunere a declaratiei unice. Pentru anul 2020 plafonul luat in calcul pentru stabilirea obligatiei de plata  a CAS este de  26.760 lei (12×2.230 lei).

            Persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati independente, sportive sau drepturi de autor peste acest plafon datoreaza contributie de asigurari sociale  pentru anul 2020 in valoare de 25% din venitul ales de contribuabil, dar acest venit nu poate fi mai mic de 26.760 lei. Contributia datorata este in cuantum de 6.690 lei.

Persoanele fizice care incep sa desfasoare o activitate independenta sau sa realizeze venituri din drepturi de proprietate intelectuala in cursul anului verifica incadrarea in plafonul anual de 26.760 lei, proportional cu numarul de luni de activitate. Daca o persoana fizica isi inceteaza sau suspenda activitatea in cursul anului se verifica incadrarea in plafonul anual proportional cu lunile in care a avut activitate.

  • Contributia de sanatate

Persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati independente, drepturi de proprietate intelectuala, venituri din asocierea cu o persoana juridica, cedarea folosintei bunurilor, activitati agricole, silvicultura si piscicultura, investitii sau venituri din alte surse datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate (CASS), daca estimeaza pentru anul curent venituri a caror valoare cumulata este cel putin egala cu 12 salarii minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere al declaratiei unice. Pentru anul 2020 plafonul luat in calcul pentru stabilirea obligatiei de plata a CASS este de 26.760 lei.(12×2.230 lei).

Persoanele fizice care realizeaza venituri din sursele mentionate mai sus si peste plafon datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2020 in valoare de 2.676 lei (10%x26.760 lei).

Persoanele fizice care, in cursul anului, incep o activitate independenta sau incep sa realizeze venituri ce se includ in baza de calcul (ex. drepturi de autor, dividende, dobanzi, chirii) verifica incadrarea in plafonul anual de 26.760 lei, proportional cu numarul lunilor de activitate. Baza de calcul se recalculeaza, valoarea contributiei la sanatate se va stabili in functie de numarul de luni de activitate.

  • Contributia de asigurari sociale de sanatate pentru persoane care nu realizeaza venituri sau realizeaza venituri sub plafon

          Persoanele fizice care nu realizeaza venituri pot opta pentru plata contributiei de asigurari sociale de sanatate. Persoana va fi asigurata 12 luni, dar baza de calcul a contributiei de asigurari sociale de sanatate este de 6 salarii minime brute pe tara indiferent de data depunerii declaratiei unice. Contributia datorata este in valoare de 1.338 lei.

           Persoanele fizice care realizeaza venituri (divident, chirii, etc) sub plafon se pot asigura la sanatate prin achitarea contributiei. Contributia de sanatate difera in functie de data depunerii declaratiei:

                      – Daca declaratia este depusa pana la termenul de depunere a declaratiei, persoana fizica va achita suma de 1.338 lei;

                      – Daca declaratia este depusa dupa termenul de depunere a declaratiei, persoana fizica va achita contributia la sanatate calculate la   salariul minim inmultit cu numarul de luni ramase pana la termenul de depunere  a declaratiei.

  • Contributia la fondul de handicap 

Persoanele juridice care au cel putin 50 de angajati si nu angajeaza persoane cu handicap au obligatia de a plati lunar catre bugetul de stat o suma reprezentand salariu de baza minim brut pe tara garantat in plata inmultit cu numarul de locuri de munca pentru care nu au fost angajate persoane cu handicap.

  • Salariul minim pentru cetateni non – UE/SEE

           Conform legii 247/2018 strainilor (cetateni non – UE, SEE) intrati in Romania in scopul incadrarii in munca li se prelungeste dreptul de sedere temporara in scop de munca daca sunt indeplinite conditiile:

                      – Prezinta contractul individual de munca cu norma intreaga inregistrat in registrul general de evidenta a salariatilor;

– Salariul este cel putin la nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata (2.230 lei).

            In cazul lucratorilor inalt calificati, salariul trebuie sa fie la nivelul de cel putin doua ori castigul salarial mediu brut. Potrivit legii 6/2020 – legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2020 castigul salarial mediu brut pe anul 2020 este stabilit in valoare de 5.429 lei. Acest indicator influenteaza si cuantumul ajutorului de deces:

                       – In cazul asiguratului sau pensionarului, la 5.429 lei;

                       – In cazul unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 2.715 lei.

  • Norma de venit

           Pentru anul 2020 norma de venit nu poate fi mai mica decat 26.760 lei (salariu de baza minim brut pe tara garantat in plata (2.230 lei) inmultit cu 12.

  • Indemnizatia de Internship

           Potrivit legii 176/2018 privind internshipul cuantumul indemnizatiei pentru internship este de cel putin 50% din salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata. Pentru anul 2020 plafonul minim al indemnizatiei de internship este de 1.115 lei.

  • Eliminarea plafonarii contributiilor (asigurari sociale si sanatate) la salariul minim pentru contractele cu timp partial

           In Monitorul Oficial 1054 din 30 decembrie 2019 a fost publicata legea 263/2019 care prevede eliminarea plafonarii contributiilor sociale  (CAS si CASS) la salariul minim brut. Incepand cu 01.01.2020 in cazul unui contract individual de munca cu timp partial sub valoarea salariului minim de 2.230 lei se datoreaza contributii sociale (CAS si CASS) la salariu efectiv realizat.

 

 

 

 

 

 

Recent Posts