Impozit cladiri Persoane fizice

 In Noutati fiscale

Declaratia fiscala privind stabilirea Impozitului pe cladiri pentru persoanele fizice  


 În vederea stabilirii impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2016, persoanele fizice care la data de 31 decembrie 2015 au în proprietate clădiri nerezidenţiale sau clădiri cu destinaţie mixtă au obligaţia să depună declaraţii până la data de 31 martie 2016 inclusiv.

Declaratia fiscala pentru stabilirea impozitului pe cladirile rezidentiale /nerezidentiale si cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor fizice a fost aprobata prin Ordinul 4087/2015.

Pentru toate situatiile de cladiri cu destinatie nerezidentiala si mixta se va depune declaratia fiscala.

Impozitul pe cladiri pentru anul 2016 se va stabili pe baza destinatiei pe care o avea cladirea la 31.12.2015, orice modificari care vor avea loc in anul 2016 vor produce efecte incepand cu impozitul pe cladiri pentru anul 2017 (cand impozitul se va stabili pe baza destinatiei de la 31.12.2016).

Pentru a putea stabili cine trebuie sa depuna declaratia fiscala trebuie analizate urmatoarele:

 • Daca persoana fizica foloseste cladirea exclusiv pentru locuit – nu depune declaratia fiscala
 • Daca persoana fizica foloseste cladirea exclusiv in scopuri nerezidentiale, adica se desfasoara activitate economica in spatiul aflat in proprietate – intocmeste raport de evaluare si depune declaratia fiscala
 • Daca destinatia cladirii este mixta, adica este utilizata atat pentru locuit cat si este declarata sediul/punctul de lucru al unei persoane juridice sau PFA, putem avea urmatoarele situatii:

A) suprafetele pot fi delimitate (cat din suprafata este pentru utilizare rezidentiala si cat pentru nerezidentiale). Se va verifica in contract (comodat/inchiriere). In acest caz sunt posibile doua situatii:

 1. nu se desfasoara activitate la sediul declarat – se verifica in certificatul constatator emis de Registrul Comertului si in contract
 2. se desfasoara activitate la sediul declarat – se verifica in certificatul constatator emis de Registrul Comertului si in contract

B) suprafetele nu pot fi delimitate. Se va verifica in contract (comodat/inchiriere). In acest caz sunt posibile doua situatii:

 1. nu se desfasoara activitate la sediul declarat – se verifica in certificatul constatator emis de Registrul Comertului si in contract
 2. se desfasoara activitate la sediul declarat – se verifica in certificatul constatator emis de Registrul Comertului si in contract

In urma analizei de mai sus, pentru o persoana fizica se poate stabili daca trebuie sa depuna declaratia fiscala, astfel:

I. Cine trebuie sa depuna declaratia fiscala Model 2016 ITL-001 pentru stabilirea impozitului pe cladiri (termenul de depunere este pana la 31.03.2016)

1. Persoanele fizice care detin in proprietate cladiri cu detinatie exclusiv nerezidentiala, adica se desfasoara numai activitate economica in spatiul respectiv. In acest caz pot exista doua situatii:

 • A fost intocmit un raport de evaluare de catre un evaluator autorizat: se aplica procentul de 0.2% din valoarea stabilita in baza raportului de evaluare si se completeaza la punctul V din declaratie
 • Nu a fost intocmit un raport de evaluare: se plateste 2% la baza stabilita de catre autoritati (aceeasi baza aplicabila si cladirilor rezidentiale) si completarea declaratiei se face astfel: la punctul V se scrie doar in rubrica “Nota” si se completeaza apoi punctul IV

2. Persoanele fizice care detin in proprietate cladiri cu destinatie mixta, suprafetele pot fi delimitate si se desfasoara activitate economica: trebuie sa solicite un raport de evaluare si impozitul se stabileste astfel: 0.2% din valoarea mentionata in raportul de evaluare aferenta suprafetei utilizate in scop nerezidential plus 0.1% aplicat la valoarea impozabila stabilita de autoritati la suprafata utilizata pentru locuit. (se completeaza corespunzator la punctele IV si V din declaratie).

3. Persoanele fizice care detin in proprietate cladiri cu destinatie mixta, suprafetele pot fi delimitate si NU se desfasoara activitate economica: nu se va intocmi raport de evaluare, se completeaza punctul IV din declaratie. Impozitul pe cladiri este stabilit la 0.1% din valoarea impozabila stabilita de autoritati, la fel ca in cazul cladirilor rezidentiale.

4. Persoanele fizice care detin in proprietate cladiri cu destinatie mixta unde suprafetele nu sunt delimitate si este inregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfasoara nici o activitate economica. Impozitul pe cladiri este stabilit la 0.1% din valoarea impozabila stabilita de autoritati, la fel ca in cazul cladirilor rezidentiale (se va completa punctul VII litera a) si punctul IV).

5. Persoanele fizice care detin in proprietate cladiri cu destinatie mixta, iar suprafetele nu pot fi delimitate si la adresa postala a cladirii este inregistrat un operator economic care desfasoara activitate economica si cheltuielile cu utilitatile sunt in sarcina operatorului economic : se completeaza punctul VII b) si punctul V. Impozitul se stabileste prin se aplicarea procentului de 0.2% din valoarea stabilita in baza raportului de evaluare.

Nu am identificat o prevedere clara in Codul Fiscal si nici incadrare in formularul de declaratie pentru situatia:

 • Persoanele fizice care detin in proprietate cladiri cu destinatie mixta, iar suprafetele NU pot fi delimitate si la adresa postala a cladirii este inregistrat un operator economic care desfasoara activitate economica si cheltuielile cu utilitatile NU sunt in sarcina operatorului economic.

II. Cine nu trebuie sa depuna declaratia Model 2016 ITL-001

 • Persoanele fizice care detin in proprietate cladiri cu detinatie rezidentiala, adica folosita exclusiv pentru locuit. Impozitul pe cladiri este stabilit la 0.1% din valoarea impozabila stabilita de autoritati.

Alte informatii

Pentru a se evita situatiile in care pot exista interpretari eronate sau neintelegeri din partea autoritatilor fiscale care stabilesc valoarea impozitului pe cladiri trebuie verificate documentele justificative care pot fi cerute in cazul depunerii declaratiilor fiscale sau a unei eventuale verificari fiscale.

In acest sens trebuie verificate si actualizate corespunzator situatiei reale, in special in cazul cladirilor cu destinatie mixta, urmatoarele documente:

 • Contractul de comodat/inchiriere in baza caruia este inregistrat cu sediul social/punct de lucru un operator economic (societate/PFA): contractul trebuie sa prevada clar spatiul alocat pentru societate/PFA si sa fie specificat daca se desfasoara sau nu activitate economica. In cazul in care se desfasoara activitate economica trebuie stabilit in sarcina cui sunt utilitatile (proprietar sau chirias)
 • Se va verifica certificatul constatator emis de Registrul Comertului astfel incat sa corespunda cu prevederile din contract (in sensul in care se desfasoara sau nu activitate economica de la sediul declarat). In cazul in care exista neconcordante, acestea trebuie actualizate corespunzator la Registrul Comertului.
Recent Posts