Informare Ordonanta militara

 In Noutati fiscale

Ordonanta militara nr. 2/2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19

• Se suspenda temporar activitatea in cabinetele de medicina dentara.
Prin exceptie, sunt permise interventiile stomatologice de urgenta.
Masura se aplica incepand cu data de 22 martie 2020, ora 22,00, ora Romaniei.

• Se suspenda temporar activitatile de comercializare cu amanuntul a produselor si serviciilor in centrele comerciale in care isi desfasoara activitatea mai multi operatori economici, cu exceptia vanzarii produselor alimentare, veterinare sau farmaceutice si a serviciilor de curatatorie.
Masura se aplica incepand cu data de 22 martie 2020, ora 22,00, ora Romaniei.

• In intervalul orar 6,00-22,00 se recomanda ca circulatia persoanelor in afara locuintei/gospodariei sa se efectueze numai pentru urmatoarele motive:
a) deplasarea in interes profesional, inclusiv intre locuinta/gospodarie si locul/locurile de desfasurare a activitatii profesionale si inapoi;
b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acopera necesitatile de baza ale persoanelor si animalelor de companie/domestice, precum si bunuri necesare desfasurarii activitatii profesionale;
c) deplasarea pentru asistenta medicala care nu poate fi amanata si nici realizata de la distanta;
d) deplasarea din motive justificate, precum ingrijirea/insotirea copilului, asistenta persoanelor varstnice, bolnave sau cu dizabilitati ori deces al unui membru de familie;
e) deplasari scurte, in apropierea locuintei/gospodariei, legate de activitatea fizica individuala a oamenilor si nevoile animalelor de companie/domestice.

• In intervalul orar 22,00-6,00, circulatia persoanelor in afara locuintei/gospodariei este permisa numai pentru motivele prevazute la punctul anterior.
Masura se aplica incepand cu data de 23 martie 2020, ora 22,00, ora Romaniei.

• Pentru verificarea motivului deplasarii in interes profesional, persoanele sunt obligate sa prezinte, la cererea personalului autoritatilor abilitate, legitimatia de serviciu, adeverinta eliberata de angajator sau o declaratie pe propria raspundere. Modelele se regasesc in: http://www.esaudit.ro/utile/ .

• Pentru verificarea motivului deplasarii in interes personal, persoanele sunt obligate sa prezinte, la cererea personalului autoritatilor abilitate, o declaratie pe propria raspundere, completata in prealabil.  Declaratia pe propria raspundere trebuie sa cuprinda numele si prenumele, data nasterii, adresa locuintei/gospodariei/locului activitatii profesionale, motivul deplasarii, data completarii si semnatura.

• Se interzice intrarea pe teritoriul Romaniei, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetatenilor straini si apatrizilor, cu exceptia situatiei in care acestia tranziteaza teritoriul Romaniei pe culoare de tranzit organizate prin intelegeri cu statele vecine.

Prin exceptie, este permisa intrarea pe teritoriul Romaniei a cetatenilor straini si apatrizilor care fac parte din urmatoarele categorii:

a) sunt membri de familie ai cetatenilor romani;
b) sunt membri de familie ai cetatenilor altor state membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European ori ai Confederatiei Elvetiene, cu rezidenta in Romania;
c) sunt persoane care poseda o viza de lunga sedere, un permis de sedere sau un document echivalent permisului de sedere eliberat de autoritatile romane potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ori un document echivalent acestora emis de autoritatile altor state, potrivit dreptului Uniunii Europene;
d) sunt persoane care se deplaseaza in interes profesional, dovedit prin viza, permis de sedere sau un alt document echivalent;
e) este personal diplomatic sau consular, personal al organizatiilor internationale, personal militar sau personal care poate asigura ajutor umanitar;
f) sunt pasageri in tranzit, inclusiv cei repatriati ca urmare a acordarii protectiei consulare;
g) sunt pasageri care calatoresc din motive imperative (medicale sau familiale);
h) sunt persoane care au nevoie de protectie internationala sau din alte motive umanitare.
Masura se aplica incepand cu data de 22 martie 2020, ora 22,00, ora Romaniei.

• Sunt abilitate sa asigure aplicarea si respectarea prevederilor prezentei ordonante militare:

a) Politia Romana, Jandarmeria Romana, politia locala, Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor si conducatorii autoritatilor administratiei publice locale, pentru masurile prevazute la art. 1 si 2;
b) Politia Romana, Jandarmeria Romana, politia locala, pentru masurile prevazute la art. 3, 5 si 7;
c) Politia de Frontiera Romana, pentru masura prevazuta la art. 6.

(2) Nerespectarea masurilor de prima urgenta prevazute la art. 1-7 atrage raspunderea disciplinara, civila, contraventionala sau penala, in conformitate cu prevederile art. 27 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/1999, cu modificarile si completarile ulterioare.

Recent Posts