Informare OUG 29/2020 masuri fiscal-bugetare

 In Noutati fiscale

OUG 29/2020 privind unele masuri economice si fiscal-bugetare

Va prezentam cele mai importante masuri economice si fiscale de care pot beneficia societatile ca urmare a decretarii situatiei de urgenta – coronavirusului SARS-CoV-2.

1. Acordarea de garantii de stat si subventionarea dobanzilor pentru aceste finantari

a. Acordarea de garantii de stat la credite pentru realizarea de investitii si/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru in procent de maximum 80% din valoarea finantarii. Valoarea maxima cumulata a finantarilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar in cadrul acestei facilitati este de 10.000.000 lei. Subventioneaza dobanzile aferente creditelor/liniilor de credit pentru finantarea capitalului de lucru si a creditelor pentru investitii in procent de 100%.

b. Pentru microintreprinderi sau intreprinderi mici, statul va acorda garantii pentru credite/linii de credit pentru finantarea capitalului de lucru, exclusive dobanzile, comisioanele si speze bancare aferente creditului garantat de stat in procent de maximum 90%. Valoarea maxima a finantarilor va fi de 500.000 lei pentru microintreprinderi si de 1 milion de lei pentru intreprinderile mici.

Valoarea maxima a fiecarei finantari acordate unui beneficiar nu poate depasi media cheltuielilor aferente capitalului de lucru din ultimii doi ani fiscali, in limita pragurile prevazute anterior.
Perioada de garantare a creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru va fi de 36 de luni cu posibilitatea prelungirii cu 36 de luni. Pentru creditele de investitii a fost mentinuta perioada de 120 de luni.

Intreprinderile mici sunt definite ca intreprinderi care au pana la 49 salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pana la 10 milioane de euro . Micro-intreprinderile sunt definite ca intreprinderi care au pana la 9 salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pana la 2 milioane de euro. (Legea 346/2004)

c. Ministerul Finantelor Publice va subventiona 100% din dobanzile pentru creditele ce urmeaza a fi garantate, atat pentru microintreprinderi, cat si pentru intreprinderi mici si mijlocii.
Dobanda va fi subventionata de la momentul acordarii creditului pana la data de 31 martie 2021. Acordarea subventiei de dobanda se mentine in anii 2021-2022, incepand cu luna aprilie 2021 doar in conditiile in care cresterea economica estimata de CNSP pentru acesti ani se situeaza sub nivelul celei inregistrate in anul 2020 si se stabileste prin Hotarare de Guvern

O precizare importanta este accea ca in cazul in care inregistreaza obligatii fiscale restante, beneficiarul se obliga sa le achite din creditul/linia de credit pentru capitalul de lucru acordata in cadrul programului.

2. Prorogarea termenului de plata pentru impozitul pe cladiri, impozitul pe teren, respectiv impozitul pe mijloacele de transport de la 31 martie 2020 la 30 iunie 2020, perioada in care se vor primi in continuare bonificatiile stabilite de consiliile locale.

3. Prorogarea termenelor pentru beneficierea de restructurarea obligatiilor bugetare conform Ordonantei Guvernului nr. 6/2019:
• Obligatia de a notifica organul fiscal cu privire la intentia de restructurare in perioada 8 august – 31 octombrie 2019, precum si in perioada 1 februarie -31 iulie 2020. Debitorul care doreste sa isi restructureze obligatiile bugetare se va adresa unui expert independent in vederea intocmirii unui plan de restructurare si a testului creditorului privat prudent;
• Depunerea cererii de restructurare pana la 30.10.2020

4. Se vor suspenda masurile de executare silita prin poprire (inclusiv poprirea conturilor bancare sau de catre terti) pentru creante bugetare pana la implinirea a 30 de zile de la incetarea starii de urgenta;

5. Obligatiile fiscale care devin scadente incepand cu data de 21 martie 2020 si pana la implinirea a 30 de zile de la incetarea starii de urgenta nu sunt considerate obligatii fiscale restante (pentru situatii cand este necesar certificatul de atestare fiscala);

6. Obligatiile fiscale care sunt scadente dupa intrarea in vigoare a OUG nr. 29/2020 NU se calculeaza dobanzi si penalitati de intarziere. Prin urmare, ramane obligatia privind depunerea declaratiilor fiscale, dar nu se percep accesorii pana la implinirea termenului de 30 de zile de la incetarea starii de urgenta decretate;

7. Contribuabilii care aplica sistemul de declarare si plata a impozitului pe profit anual cu plati anticipate efectuate trimestrial pot opta pentru anul 2020 sa plateasca impozitul la profitul fiscal efectiv realizat si nu in functie de profitul realizat in anul precedent;

8. Pe durata starii de urgenta, intreprinderile mici si mijlocii, definite conform Legii nr. 346/2004, care si-au intrerupt activitatea total sau partial in baza deciziilor emise de autoritatile publice competente, potrivit legii, pe perioada starii de urgenta decretate si care detin certificatul de situatie de urgenta emis de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, beneficiaza de amanarea la plata pentru serviciile de utilitati – electricitate, gaze naturale, apa, servicii telefonice si de internet, precum si de amanarea la plata a chiriei pentru imobilul cu destinatie de sediu social si de sedii secundare.

Prin derogare de la alte dispozitii legale, in contractele in derulare, altele decat cele prevazute anterior incheiate de intreprinderile mici sau mijlocii, care detin certificatul de situatie de urgenta emis de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, poate fi invocata forta majora impotriva acestora numai dupa incercarea, dovedita cu inscrisuri comunicate intre parti prin orice mijloc, inclusiv prin mijloace electronice, de renegociere a contractului, pentru adaptarea clauzelor acestora cu luarea in considerare a conditiilor exceptionale generate de starea de urgenta.

9. Termenul de depunere a declaratiei privind beneficiarul real se prelungeste cu 3 luni de la incetarea starii de urgenta instituite prin Decretul nr. 195/2020;

10. Prevederi speciale pentru profesiile de notar public, avocat, birou executor judecatoresc

Pe durata starii de urgenta profesiile care indeplinesc servicii de interes public: formele de exercitare a profesiei de notar public, formele de exercitare a profesiei de avocat si formele de organizare a activitatii profesiei de executor judecatoresc, a caror activitate este afectata direct prin masurile dispuse de autoritatile publice, pentru prevenirea si combaterea pandemiei determinate de infectia cu coronavirusul COVID-19 pot beneficia de de amanarea la plata pentru serviciile de utilitati – electricitate, gaze naturale, apa, servicii telefonice si de internet, precum si de amanarea la plata a chiriei pentru imobilul cu destinatie de sediu social si de sedii secundare.

Atentie – se poate beneficia numai in baza certificatului de situatie de urgenta emis de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri si de asemenea, pe baza unor criterii care se vor stabili prin hotarare a Guvernului (nu a fost publicata in acest moment).

11. Membrii profesiilor precizate la paragraful anterior (notar public, avocat, birou executor judecatoresc) sunt obligati ca, pe perioada instituirii starii de urgenta, sa ia, cu observarea regulilor de disciplina sanitara si a celorlalte masuri de protectie si preventie stabilite de autoritatile competente ca urmare a instituirii starii de urgenta, masurile necesare in vederea asigurarii continuitatii activitatii. Nerespectarea acestei obligatii constituie abatere disciplinara care se sanctioneaza cu excluderea din profesie, in conditiile si cu procedura stabilite de legislatia in vigoare, aplicabile fiecarei profesii.

12. Salariatii formelor de exercitare a profesiilor mentionate la alin. (5) care refuza indeplinirea sarcinilor de serviciu asumate prin contractul individual de munca si din acest motiv nu se poate asigura desfasurarea in conditii optime a activitatii, respectiv continuarea activitatii in cadrul formelor de exercitare a profesiilor mentionate nu vor avea acces la beneficiile de asistenta sociala sau la alte facilitati ce vor fi acordate pe durata starii de urgenta.

13. Prevederi speciale pentru cabinetele medicilor de familie si cabinetele stomatologice

Pe durata starii de urgenta, cabinetele medicilor de familie si cabinetele stomatologice in care isi desfasoara activitatea, in orice forma, cel mult 20 de persoane si a caror activitate este afectata direct prin masurile dispuse de autoritatile publice, pentru prevenirea si combaterea pandemiei determinate de infectia cu coronavirusul COVID-19 pot beneficia de de amanarea la plata pentru serviciile de utilitati – electricitate, gaze naturale, apa, servicii telefonice si de internet, precum si de amanarea la plata a chiriei pentru imobilul cu destinatie de sediu social si de sedii secundare.

Atentie – Criteriile pe baza carora sunt stabiliti beneficiarii acestei masuri se stabilesc prin hotarare a Guvernului (nu a fost publicata in acest moment). De asemenea, este necesara obtinerea certificatului de situatie de urgenta emis de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri.

Atentie cabinete stomatologice – acestea au fost inchise in baza Ordonantei Militare nr. 2/2020 incepand cu 22 martie 2020, ora 22,00, fiind permise numai interventiile stomatologice de urgenta.

De aceea, se poate beneficia si de somajul tehnic pentru salariati.

14. Prevederi speciale pentru federatiile sportive nationale si cluburile sportive

Pe durata starii de urgenta, federatiile sportive nationale si cluburile sportive care detin certificat de identitate sportiva si a caror activitate este afectata direct prin masurile dispuse de autoritatile publice pentru prevenirea si combaterea pandemiei determinate de infectia cu coronavirusul COVID-19 pot beneficia de de amanarea la plata pentru serviciile de utilitati – electricitate, gaze naturale, apa, servicii telefonice si de internet, precum si de amanarea la plata a chiriei pentru imobilul cu destinatie de sediu social si de sedii secundare.

Atentie – Criteriile pe baza carora sunt stabiliti beneficiarii acestei masuri se stabilesc prin hotarare a Guvernului (nu a fost publicata in acest moment). De asemenea, este necesara obtinerea certificatului de situatie de urgenta emis de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri.

Recent Posts