Ordonanta de urgenta nr. 37/2020 privind acordarea unor facilitati pentru creditele acordate de institutii de credit si institutii financiare nebancare anumitor categorii de debitori

 In Noutati fiscale

Se acorda suspendarea la plata a obligatiei de plata a ratelor scadente aferente imprumuturilor, reprezentand rate de capital, dobanzi si comisioane, acordate debitorilor de catre creditori, dupa cum urmeaza:

1. Credite ipotecare, inclusiv Credite „Prima casa”

Cine beneficiaza:

Beneficiaza debitorul persoana fizica ale carui venituri au fost afectate direct sau indirect de situatia grava generata de pandemia COVID-19, sub conditia transmiterii solicitarii catre creditor cel mai tarziu in termen de 45 de zile de la intrarea in vigoare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.37/2020.

Perioada de suspendare:

• Perioada pentru care se acorda facilitatile de suspendare la plata a ratelor scadente aferente imprumuturilor, reprezentand rate de capital, dobanzi si comisioane, acordate debitorilor de catre creditori din creditele ipotecare se stabileste conform optiunii debitorului, ce poate fi exprimata o singura data, si este cuprinsa intre o luna si 9 luni, fara a putea depasi data de 31 decembrie 2020. Scadenta ultimei rate incluse in perioada de suspendare la plata este cel mai tarziu data de 31 decembrie 2020.
• Perioada de rambursare a ratelor de dobanda esalonate cu termene de plata suspendate este de 60 de luni, calculata incepand cu prima zi calendaristica urmatoare perioadei de suspendare a obligatiilor de plata a ratelor scadente acordate de creditor.

Conditii de acordare:

Poate fi suspendata rambursarea ratelor, dobanzilor si comisioanelor scadente numai pentru creditele ipotecare care indeplinesc urmatoarele conditii cumulative:

1. au fost acordate pana la data intrarii in vigoare a prevederilor OUG 37/2020, respectiv 30 martie 2020, inclusiv;
2. data scadentei finale a obligatiilor de rambursare a ratelor, prevazuta in contractele de credit, este ulterioara datei de 30 martie 2020, inclusiv;
3. nu le-a fost declarata scadenta anticipata pana la data de 30 martie 2020, inclusiv;
4. nu inregistreaza rate scadente restante, la data de 16 martie 2020, inclusiv, sau debitorii au efectuat plata; obligatiilor restante pana la data solicitarii suspendarii obligatiei de plata.

Cum se acorda:

• Debitorul transmite creditorului solicitarea de suspendare;
• Debitorul declara pe proprie raspundere ca i-au fost afectate veniturile proprii si/sau veniturile aferente familiei debitorului, direct sau indirect, de situatia grava generata de pandemia COVID-19 fata de nivelul inregistrat anterior declararii starii de urgenta si se afla in imposibilitatea de a onora obligatiile de plata aferente creditului ca urmare a interventiei uneia/mai multora dintre urmatoarele cauze, fara a se limita la acestea:

• intrarea debitorului/membrilor familiei acestuia in somaj tehnic ca efect al inchiderii/restrangerii activitatii angajatorului;
• concedierea debitorului/membrilor familiei acestuia;
• reducerea salariului debitorului/membrilor familiei acestuia;
• plasarea debitorului in carantina institutionalizata sau izolare la domiciliu, imbolnavirea cu COVID-19 si altele asemenea.

• Creditorul analizeaza solicitarea formulata de debitor, verifica incadrarea creditului in conditiile OUG 37/2020, si in termen de maximum 15 zile de la data primirii solicitarii comunica debitorului decizia sa de aprobare/respingere a cererii de suspendare a obligatiilor de plata a ratelor.

In normele de punere de aplicare a OUG 37/2020 sunt prezentate detalii privind emiterea unor scadentare actualizate, modalitate de notificare a debitorului, precum si prelungirea perioadei de rambursare in cazul in care varsta maxima este depasita.

In ceea ce priveste dobanda pe perioada suspendarii la plata:

• Pentru creditele ipotecare contractate de persoane fizice dobanda aferenta perioadei de suspendare se calculeaza potrivit prevederilor contractului de credit si reprezinta o creanta distincta si independenta in raport cu celelalte obligatii izvorate din contractul de credit.
• Plata de catre debitor a creantei reprezentand dobanda totala aferenta perioadei de suspendare la plata se va face esalonat, incepand cu luna imediat urmatoare incheierii perioadei de suspendare, in 60 de rate lunare egale, fara perceperea de dobanda pentru aceasta componenta a creditului ipotecar, iar graficul de rambursare a acestor plati se comunica in termen de 5 zile debitorilor si Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii, denumit in continuare FNGCIMM, odata cu formularea solicitarii de emitere a scrisorii de garantie.

2. Credite contractate de debitori, altele decat credite ipotecare contractate de persoane fizice

Cine beneficiaza:

Poate beneficia de acordarea facilitatii de suspendare a obligatiei de plata a ratelor, dobanzilor si comisioanelor aferente creditului, debitorul ale carui venituri au fost afectate direct sau indirect de situatia grava generata de pandemia COVID-19, sub conditia transmiterii solicitarii catre creditor cel mai tarziu in termen de 45 de zile de la intrarea in vigoare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernuluinr. 37/2020, respectiv 30 martie 2020.
Debitorii sunt definiti astfel: persoanele fizice, inclusiv persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale ce functioneaza potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, profesiile liberale si cele care se exercita in baza unor legi speciale, indiferent de forma de exercitare a profesiei si persoanele juridice din contractele de credit, respectiv leasing, cu exceptia institutiilor de credit definite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2006.

Perioada de suspendare:

• Perioada pentru care se acorda facilitatile de suspendare la plata a ratelor scadente aferente imprumuturilor, reprezentand rate de capital, dobanzi si comisioane, acordate debitorilor de catre creditori se stabileste pe baza optiunii debitorului si este cuprinsa intre 1 si 9 luni, fara a putea depasi data de 31 decembrie 2020.
• Perioada maxima de rambursare a obligatiilor de plata aferente creditului poate fi extinsa cu o perioada aferenta suspendarii obligatiilor de plata.

Conditii de acordare:

Suspendarea se acorda pentru creditele care indeplinesc urmatoarele conditii cumulative:

1. Au fost acordate pana la data intrarii in vigoare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 37/2020, respectiv 30.03.2020, inclusiv;
2. Data scadentei finale a obligatiilor de rambursare a ratelor, prevazuta in contractele de credit, este ulterioara datei de intrare in vigoare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 37/2020, respectiv 30.03.2020, inclusiv;
3. Nu le-a fost declarata scadenta anticipata pana la data de 30.03.2020, inclusiv;
4. Nu inregistreaza rate scadente restante, la data de 16.03.2020, inclusiv, sau debitorii au efectuat plata obligatiilor restante pana la data solicitarii suspendarii obligatiei de plata.

Cum se acorda:

• Debitorul persoana fizica declara pe propria raspundere exact ca in cazul creditelor ipotecare;
• Debitorul, cu exceptia persoanelor fizice, declara pe proprie raspundere prin reprezentantul legal ca i-au fost afectate veniturile proprii, direct sau indirect, de situatia grava generata de pandemia COVID-19 fata de nivelul inregistrat anterior declararii starii de urgenta si se afla in imposibilitatea de a onora obligatiile de plata aferente creditului, activitatea fiind afectata de urmatoarele conditii:

• pentru debitori persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familial, precum si pentru debitorii care detin profesii liberale si profesii care se exercita in baza unor legi speciale, indiferent de forma de exercitare a profesiei, daca activitatea a fost intrerupta total sau partial ca efect al deciziilor emise de autoritatile publice competente potrivit legii, pe perioada starii de urgenta decretate, cu urmatoarele urmari: restrangerea pietei de desfacere, restrangerea numarului deangajati, diminuarea numarului de furnizori s.a.;
• pentru alti debitori cu exceptia persoanelor fizice si cei mentionati mai sus daca detin certificatul de situatii de urgenta emis de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, sau certificatul pentru situatii de urgenta emis de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri prin care se constata diminuarea veniturilor sau a incasarilor sale cu minimum 25% in luna martie 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie si februarie 2020 sau activitatea lor a fost intrerupta partial sau total ca efect al deciziilor emise de autoritatile publice competente pe perioada starii de urgenta decretata, cu urmatoarele urmari: restrangerea pietei de desfacere, restrangerea numarului de angajati, diminuarea numarului de furnizori s.a.;
• nu se afla in insolventa la data solicitarii suspendarii rambursarii creditului, conform informatiilor disponibile pe pagina web a Oficiului National al Registrului Comertului.

• Creditorul analizeaza solicitarea formulata de debitor, verifica incadrarea creditului in conditiile prevazute la art. 15 si ale prezentului articol si in termen de maximum 15 zile calendaristice de la data primirii solicitarii comunica debitorului decizia sa de aprobare/respingere a cererii de suspendare a obligatiilor de plata a ratelor.

In ceea ce priveste dobanda pe perioada suspendarii:

• Dobanda datorata de debitori corespunzator perioadei de suspendare se capitalizeaza la soldul creditului existent la sfarsitul perioadei de suspendare, iar capitalul astfel majorat se plateste esalonat pana la noua maturitate a creditelor sau pana la maturitatea initiala in cazul restructurarii creditelor, incepand cu luna urmatoare expirarii perioadei de suspendare, pe durata ramasa pana la noua maturitate a creditelor sau pana la maturitatea initiala in cazul restructurarii creditelor.
• In graficul de rambursare refacut dupa acordarea facilitatii de suspendare a obligatiei de plata se mentine rata de dobanda la nivelul prevazut in contractul de credit initial incheiat intre debitor si creditor.

Recent Posts