Servicii de verificare a declaratiei de impozit – determinare reduceri la calcul impozit si evitare riscuri asimilate

 In Noutati fiscale

Luand in considerare reducerile la determinarea impozitului in functie de mentinerea sau cresterea capitalurilor proprii instituite prin OUG 153/2020, Especial Audit SRL propune servicii de revizuire a Declaratiei 101 privind impozitul pe profit pentru platitorii de impozit pe profit sau a Declaratiei 100 privind obligatia de plata la bugetul de stat pentru microintreprinderi si platitori de impozit specific care au termen de depunere in 25 iunie 2022 inclusiv.

Consideram utila o astfel de verificare atat pentru o corecta determinare a reducerilor aplicabile cat si pentru evitarea riscurilor unor ajustari ulterioare care sa afecteze indeplinirea conditiilor pentru aplicarea diverselor procente de reducere.

Pe scurt reducerile aplicabile la determinarea impozitului sunt urmatoarele:

a)         2%, în cazul în care capitalul propriu contabil în anul pentru care datorează impozitul, este pozitiv si cel puțin egal cu jumătate din capitalul social subscris;

b)         dacă înregistrează o creștere anuală a capitalului propriu ajustat al anului pentru care datorează impozitul față de capitalul propriu ajustat înregistrat în anul precedent și îndeplinește concomitent condiția prevăzută la lit. a), reducerile au următoarele valori:

Procentul de reducere a impozituluiIntervalele de creștere anuală a capitalului propriu ajustat
5%până la 5% inclusiv
6%peste 5% și până la 10% inclusiv
7%peste 10% și până la 15% inclusiv
8%peste 15% și până la 20% inclusiv
9%peste 20% și până la 25% inclusiv
10%peste 25%

c)         3%, dacă inregistreaza o crestere peste următorul nivel:

Anul pentru care datorează impozitulProcentul minim de creștere a capitalului propriu ajustat
20225%
202310%
202415%
202520%

a capitalului propriu ajustat al anului pentru care datorează impozitul față de capitalul propriu ajustat înregistrat în anul 2020 și dacă îndeplinește concomitent condiția de la lit. a; prevederile prezentei litere se aplica începand cu anul 2022, respectiv începand cu anul fiscal modificat care începe în anul 2022.

În cazul în care sunt aplicabile două sau trei din reducerile de mai sus, pentru determinarea valorii reducerii, procentele corespunzătoare acestora se adună, iar valoarea rezultată se aplică asupra impozitului.

Recent Posts