Sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul HoReCa

 In Noutati fiscale

OUG 224/2020, modificata prin OUG 10 din 24.02.2021, reglementează înființarea unei scheme de ajutor de stat pentru acordarea de finantari din fonduri nationale si / sau externe companiilor de turism, structurilor de primire turistica cu functii de cazare, structurilor alimentare si agentiilor de turism, a caror activitate a fost afectata in contextul pandemiei Covid-19.

Schema se deruleaza pana la data de 31.12.2021 iar plata sumelor urmeaza sa se faca pana la data de 30.06.2022. Sprijinul financiar nu se va acorda pe principiul primul venit, primul servit, ci proporțional tuturor firmelor care vor cere ajutorul statului.

Beneficiarii prezentei scheme sunt:
– structuri de primire turistice care desfasoara activitati conform codurilor CAEN 5510, 5520, 5530, 5590,
– structuri de alimentatie, inregistrate in scopuri fiscale pe teritoriul Romaniei, care desfasoara activitati conform codurilor CAEN 5610, 5621, 5629, 5630,
– agentii de turism si ghizii de turism, care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei conform codurilor CAEN 7911, 7912, 7990.

Cei care pot primi ajutor de stat, conform acestei scheme, sunt intreprinderi infiintate in baza:
– Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completăarile ulterioare,
– Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, republicata, cu modificarile ulterioare,
– Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii debutanti in afaceri, aprobata cu modificari prin Legea nr. 301/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,
– Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016.

Activitatile mentionate mai sus sunt eligibile daca sunt desfasurate in baza unor licente de turism, certificate de clasificare, autorizatii de functionare sau atestate de ghid de turism valabile la data accesarii schemei.

Ajutorul financiar se acorda sub forma de granturi in cuantum de 20% din baza de calcul, dar nu mai mult de 800.000 euro (echivalent in lei) per beneficiar. Baza de calcul al ajutorului reprezinta:
a) Diferenta dintre cifra de afaceri aferenta anului 2019, obtinuta din activitatea eligibila si cifra de afaceri aferenta anului 2020 obtinuta din activitatea eligibila, pentru structurile care raporteaza cifra de afaceri;
b) Diferenta dintre volumul facturilor emise pentru serviciile turistice, inclusiv marja, aferente anului 2019 si facturilor emise pentru serviciile turistice, inclusiv marja, aferente anului 2020, pentru structurile care aplica regimul special pentru agentiile de turism;
c) Diferenta dintre incasarile obtinute in anul 2019 din activitatile eligibile si incasarile obtinute in 2020 din activitatile eligibile, pentru structurile care tin evidenta in partida simpla.
Cifrele utilizate trebuie sa fie brute, inainte de deducerea impozitelor sau altor taxe.

Se solicita ca baza de calcul sa fie certificata si asumata:
– de un expert contabil sau societate de expertiza contabila membra CECCAR sau
– de un auditor financiar autorizat sau firma de audit autorizata, membru CAFR.

Aplicantul la prezenta schema va alege expertul contabil sau auditorul pentru certificarea bazei de calcul si va suporta costul de certificare.

Beneficiarii sprijinului financiar trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii de eligibilitate:
a) sa nu fi beneficiat de un alt ajutor de stat sau daca a beneficiat ajutorul primit insumat cu cel primit in baza prezentei scheme sa nu depaseasca echivalentul in lei al sumei de 1.800.000 euro;
b) sa nu se afle in insolventa la momentul inscrierii in cadrul schemei de ajutor de stat;
c) sa fi depus situatiile financiare anuale aferente ultimelor doua exercitii financiare incheiate, pentru care s-a implinit termenul legal de depunere.

Beneficiarii schemei de ajutor de stat trebuie sa mentina activitatea pentru care au obtinut finantare:

  • pentru cel putin 12 luni de la data platii sumelor,
  • pentru cel putin 24 luni de la data platii sumelor in cazul in care grantul acordat este mai mare decat echivalentul in lei al sumei de 200.000 euro.
    Perioada de suspendare ori intrerupere a activitatii comerciale nu se ia in calcul la determinarea termenului de 12 respectiv 24 de luni.

Deși atat prevederile OUG 224/2020 cat si modificarile intervenite prin OUG nr. 10/2021 au intrat deja in vigoare, finantarea va fi disponibila numai dupa aprobarea ei de catre Comisia Europeana.

In dorinta de a ne adapta permanent la nevoile clientilor nostri si la realitatea pietei economice, Especial Audit a inclus in portofoliul sau furnizarea serviciilor de certificare a bazei de calcul luata in considerare la stabilirea granturilor acordate prin prezenta schema de finantare. Speram astfel sa fim prima dumneavoastra alegere in selectarea unui expert contabil si/sau auditor autorizat, in conformitate cu prevederile OUG 224/2020, modificata prin OUG 10 din 24.02.2021.

Recent Posts