Contabilitate companii

Echipa noastra de contabili  prelucreaza datele privind informatiile financiare ale clientilor nostri pentru a putea asigura oferirea de asistenta pentru luarea deciziilor de management concomitent cu respectarea obligatiilor contabile si fiscale legale.

Organizarea contabilitatii, modul de lucru si tipul rapoartelor financiare  se stabilesc in functie de tipul companiei, de stadiul dezvoltarii companiei (start-up, companie in dezvoltare, companie care apartine de un grup de firme, companie mijlocie sau mare).

Putem asigura serviciile de contabilitate la sediul nostru, la sediul clientului sau la distanta.

Lunar sau la diverse termene agreate/legale noi va putem furniza:

 • Evidenta contabila completa cu respectarea prevederilor legale nationale
 • Intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale/semestriale sau trimestriale dupa caz
 • Conformitate fiscala: intocmirea si depunerea declaratiilor fiscale specifice fiecarei companii in functie de incadrarea fiscala
 • Rapoartari financiare in conformitate cu IFRS sau cu politicile contabile ale grupului de care apartine compania
 • Raportari catre management pentru luarea deciziilor pentru cresterea afacerii

Alte servicii contabile:

 • Asistenta în implementarea programelor de contabilitate si gestiune
 • Verificari contabilitate si/sau declaratii fiscale
 • Asistenta cu privire la evidenta primara a documentelor justificative:
  1. Asistenta la întocmirea deconturilor de cheltuieli, ordinelor de deplasare si redactarea altor documente primare (decizie cheltuieli de protocol etc.)
  2. Asistenta în completarea documentelor justificative privind intrarile/iesirile de numerar
  3. Asistenta la emiterea facturilor fiscale conform datelor scadente din contractele încheiate
  4. Activitati privind relatia cu institutiile bancare (ridicare extrase de banca, depunere ordine de plata)
  5. Alte activitati privind contabilitatea primara